Cevaplar

2012-10-21T15:15:17+03:00

İzohipslerin Özellikleri: 
1. İç içe kapalı eğrilerdir. 
2. Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.
3. En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir. 
4. 0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. 
5. İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden iki 
izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı (equidistans) haritanın 
tamamında aynıdır. 
İzohipsler arasındaki yükselti farkını haritanın ölçeği belirler. Büyük 
ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark 
büyüktür. 
6. Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır. 
7. Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler. 
8. İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar. 
9. İzohipsler birbirini kesmezler. 
10. Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips aynı yükselti değerlerine 
sahiptir.
11. Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır. 
12. Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde eğim azdır. 
13. İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde; 
Eğim fazladır. 
Akarsuların akış hızları fazladır. 
Akarsuların aşındırma gücü fazladır. 
Akarsuların aşındırması derine doğrudur. 
Kıta sahanlığı dardır. 
Dağa tırmanma zordur. 
Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır

1 5 1
2012-10-21T15:16:02+03:00

İzohipslerin Özellikleri: 
1. İç içe kapalı eğrilerdir. 
2. Yeryüzü şekillerini yükseltilerini ve biçimlerini canlandırırlar.
3. En geniş izohips eğrisi en alçak yeri, en dar izohips eğrisi en yüksek yeri gösterir. 
4. 0 metre eğrisi deniz kıyısından geçer. 
5. İzohipsler eşit yükselti aralıklarıyla çizilirler. Birbirini takip eden iki 
izohips eğrisi arasındaki yükselti farkı (equidistans) haritanın 
tamamında aynıdır. 
İzohipsler arasındaki yükselti farkını haritanın ölçeği belirler. Büyük 
ölçekli haritalarda yükselti farkı küçük iken, küçük ölçekli haritalarda fark 
büyüktür. 
6. Bir eğri üzerinde bulunan bütün noktaların yükseltileri aynıdır. 
7. Her izohips eğrisi kendisinden daha yüksek izohips eğrisini çevreler. 
8. İzohips eğrileri dağ doruklarında nokta halini alırlar. 
9. İzohipsler birbirini kesmezler. 
10. Birbirini kuşatmayan komşu iki izohips aynı yükselti değerlerine 
sahiptir.
11. Akarsuyun her iki yanındaki eğrilerin yükseltisi aynıdır. 
12. Eş yükselti eğrilerinin sık geçtiği yerlerde eğim fazla, seyrek geçtiği yerlerde eğim azdır. 
13. İzohips eğrilerinin sık geçtiği yerlerde; 
Eğim fazladır. 
Akarsuların akış hızları fazladır. 
Akarsuların aşındırma gücü fazladır. 
Akarsuların aşındırması derine doğrudur. 
Kıta sahanlığı dardır. 
Dağa tırmanma zordur. 
Zirveyle etek arasındaki mesafe azdır

0