Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T15:28:31+03:00

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik konumunun sonuçlarından  değildir?

A)A-Güneyden sıcak iklimlere komşu olması
B)B-Karadeniz’in Akdeniz’den daha serin olması
C)C-Güneyden esen rüzgarların sıcaklığı artırması
D)D-Aynı tarihlerde farklı mevsim özelliklerinin  görülmesi
E)E-Uşak’ta yerel saatin Ankara’dan geri olması
 CEVAP D

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisi Türkiye’nin matematik ve özel konumunu birlikte belirler?
A)  Türkiye’nin  ortalama yükseltisi 1132 m.’ dir.
B)  Türkiye’nin en doğusu ile batısı arasında 76 dakikalık zaman farkı vardır.
C) Türkiye kuzey yarım kürede ve eski dünya kıtaları arasındadır.
D)  Sıcaklık batıdan doğuya gidildikçe azalır.
E)  Türkiye II. ve III. Doğu saat diliminde yer alır.
 CEVAP C

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisi boylamı bilinmeyen bir yerin yerel saatini bulmamıza yarar?
A)  Güneşin doğuş vaktinin bilinmesi
B)  Güneşin batış saatinin bilinmesi
C) Ortak saatin bilinmesi
D) Ekvatora uzaklığın bilinmesi
E) Güneşin tam tepede olduğu anın bilinmesi
CEVAP E

——————————————————————————–

Yukarıda aynı boylam üzerinde yer alan K-M noktalarında aşağıdakilerden hangisi yıl boyunca birbirinin aynıdır?

A) Gece uzunluğu
B) Yer şekilleri özellikleri
C) İklim özellikleri
D) Yerel saat
E) Güneşin doğuş vakitleri
CEVAP D

——————————————————————————–

Özel konumu bilinen bir ülkenin aşağıdaki özelliklerinden hangisi bilinemez?
A) İklim özellikleri
B) Karasallık – Denizsellik özellikleri
C) Ekonomik özellikleri
D) Güneş ışınlarının geliş açısı
E) Kültürel özellikleri
CEVAP D

——————————————————————————–

Bir ülkenin yalnızca boylam derecelerine bakılarak aşağıdakilerden hangisi hakkında bilgi edinilemez?
A) Ülkenin doğusu ile batısı arasındaki yerel saat farkı
B) Ülkenin kaçıncı saat diliminde yer aldığı
C) Yaşanan gece-gündüz uzunluğu
D) Başlangıç meridyenine göre zaman farkı
E) Güneş’in yerel saate göre doğuş batış vakitleri
CEVAP C

——————————————————————————–

Aşağıdakilerden hangisinde enlemin etkisinden söz edilemez?
A) Sıcaklık dağılışında
B) Yerel saat farklarında
C) Daimi kar sınırının yükseltisinde
D) Denizlerin tuzluluk oranlarında
E) Bitki örtüsünün dağılışında
CEVAP B

0
2012-10-21T16:54:11+03:00

1-Ekvatordan 4773 km güneyde ve yerel saati başlangıç meridyeninden 2 saat 40 dakika geri olan bir yerin matematiksel konumu aşağıdakilerden hangisidir?
a)25º güney – 25º batı b) 43º güney – 40º batı
c)45º kuzey – 43º batı d) 15º güney – 25º doğu
e)28º güney – 35º doğu

2-21 eylül günü 75º doğu boylamında yerel saat 02:10 iken, aynı anda 15º batı boylamında tarih ve saat nedir?
a) 20 eylül, saat 08:10 b) 22 eylül, saat 08:10
c) 21 eylül, saat 08:10 d) 20 eylül, saat 20:10
e) 22 eylül, saat 20:00

3-Yerel saati başlangıç meridyenine göre 4 saat 28 dakika ileri olan bir nokta ile 30º doğu meridyeni üzerindeki İzmit arasındaki zaman farkı ne kadardır?
a) 1 saat 30 dakika b) 2 saat
c) 2 saat 28 dakika d) 3 saat 30 dakika
e) 3 saat 50 dakika

4-21 Mart günü 28º doğu boylamında güneş 6:30’da doğduğuna göre, 43º doğu boylamında güneş saat kaçta batar?
a) 17:30 b) 17:00 c) 16.30
d) 18:00 e) 18:30

5-Güneş ışınlarının ekvatora dik geldiği bir tarihte 29º doğu boylamında güneş 07:45’te doğmuştur. Aynı gün güneşin 17:33’te battığı yer hangi boylam üzerindedir?
a) 4º batı b) 4º doğu c) 33º doğu d) 62º batı e) 62º doğu

6-53º doğu ve 66º doğu boylamlarındaki kentlerde yaşayanlar, saatlerini hangi boylamın yerel saatine göre ayarlarlar?
a) 52,5º doğu b) 55º doğu c) 60º doğu
d) 65º doğu e) 67,5º doğu

7-Aydınlanma dairesinin kutuplardan geçtiği tarihte 10º doğu boylamında güneş saat 18:50’de batıyor. Aynı gün güneşin 5:10’da doğduğu yer hangi boylam üzerindedir?
a) 35º doğu b) 25º batı c) 15º batı d) 5º batı e) 25º doğu

8-30º batı boylamında tarih 17 ekim saat 23:40 iken aynı anda 45º doğu boylamında tarih ve saat kaçtır?
a) 16 ekim, 04:40 b) 16 ekim, 18: 40
c) 17 ekim, 18:40 d) 18 ekim, 04:40
e) 18 ekim, 18:40

9-21 Aralık tarihinde ekvator üzerinde ve 30º doğu boylamında bulunan bir merkezde güneş tam tepe noktasında iken başka bir boylamda ise doğmaktadır. Bu merkezin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 40º doğu b) 60º batı c) 70º batı d) 80º batı e) 120º doğu


10-Türkiye’de kış saati uygulandığı bir tarihte ortak saat 14:00’dır. Güneşin tam tepede olduğu yerin boylamı aşağıdakilerden hangisidir?
a) 0º b) 60º doğu c) 60º batı
d) 75º doğu e) 90º doğu

11-Gecenin gündüzden 4 saat uzun olduğu bir günde güneşin doğduğu yer ile tepe noktasına ulaştığı yer arasında kaç meridyen vardır?
a) 60º b) 75º c) 77º d) 105º e) 120º

2 1 2