Cevaplar

2012-10-21T15:32:38+03:00

Fiziğin Matematikle İlişkisi
Fiziğin birçok konusunda çeşitli matematiksel metotlara ihtiyaç duyulmaktadır. Ortaya atılan bir hipotez geliştirilirken ve diğer teoremlerle ilişkisi kurulurken matematikten faydalanılmaktadır. Fizik için matematik bir dildir. Nasıl ki öğrenilen yeni bir kavramın ifadesi için yeni sözcükler ihtiyacı oluyorsa, fizikte gelişmeler meydana geldikçe de buna paralel olarak yeni matematiksel bağıntılara ihtiyaç duyulmaktadır. 
Matematiksel bağıntılar fiziksel konuların izahını basitleştirir ve bu fiziksel olayları ifade etme olanağını sağlar.

FİZİĞİN TEKNOLOJİYLE İLİŞKİSİ

Teknolojinin birçok alanı fiziğe bağımlıdır. Makro ve mikro düzeyde tüm teknolojik cihazların geliştirilmesinde fiziksel hesaplamalar kullanılır, büyük makinelerin yapımında da gözle görülmeyecek kadar küçük transistörlerin yapımında da fizik kullanılır.1 5 1
2012-10-21T15:32:41+03:00

akıl bilgi ve mantıga dayanır

2 3 2