Cevaplar

2012-10-21T15:33:54+03:00

14.Y.Y.'da Avrupa'da bulunan devletler ve imparatorluklar 
• Balkan Yarımadasında Sırp,Bulgar ve Macar Krallıkları ile Arnavutluk, Bosna, Hersek, Eflâk, Boğdan ve Erdel Beylikleri,
• Balkanlarda Trakya, Makedonya, Yunanistan'da Bizans İmparatorluğu,
• Merkezi Viyana olan Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu,
• İtalya Yarımadasında Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri,
• İtalya Yarımadasında Napoli Krallığı,
• İspanya'da Beni Âhmer Devleti, Kastilya ve Aragon Krallıkları,
• Doğu Avrupa'da Lehistan Krallığı, Litvanya Dükâlığı, Moskova Knezliği,
• Batı Avrupa'da İngiltere ve Fransa

0
2012-10-21T15:34:12+03:00

14. yy. başlarında Avrupa'nın siyasi durumu nasıldı ?
Türklerin dünyaya adalet, medeniyet ve barış dağıttığı dönemlerde 
1500'lerin Avrupa'sında insanlar nasıl yaşıyordu, okuyalım. 


İnsanların çoğu Haziran'da evleniyordu Çünkü senelik banyolarını 
Mayıs ayında yapıyorlar, Haziran'da hala çok kötü kokmuyorlardı. Ama 
yine de kokmaya başladıkları için gelinler vücutlarından çıkan 
kokuyu bastırmak amacıyla ellerinde bir buket çiçek taşıyordu. 

Banyolar içi sıcak suyla doldurulmuş büyük bir fıçıdan meydana 
geliyordu. Evin erkeği temiz suyla yıkanma imtiyazına sahipti. Ondan 
sonra oğulları ve diğer erkekler, daha sonra kadınlar, sonra 
çocuklar ve en son olarak ta bebekler aynı suda yıkanıyordu. Bu 
esnada su o kadar kirli hale geliyordu ki içinde gerçekten bir 
şeyleri kaybetmek mümkündü. İngilizce'deki "banyo suyuyla birlikte 
bebeği de atmayın" (Don't throw the baby out with the bath water) 
deyimi buradan gelmektedir. 

Evlerin çatıları üst üste yığılmış kamıştan yapılıyor, kamışların 
altında tahta bulunmuyordu. Burası hayvanların ısınabilecekleri tek 
yer olduğu için bütün kediler, köpekler ve diğer küçük hayvanlar 
(fareler, böcekler) çatıda yaşıyordu. Yağmur yağdığı zaman çatı 
kayganlaşıyor ve bazen hayvanlar kayarak çatıdan aşağı düşüyordu. 
İngilizce'deki "kedi-köpek yağıyor" (It's raining cats and dogs) 
deyimi buradan gelmektedir. 

Yukarıdan evin içine düşen şeyleri engelleyecek hiçbir şey yoktu. 
Böceklerin ve buna benzer nesnelerin yatakların içine düşmesi büyük 
bir sıkıntı oluşturuyordu. Etrafında yüksek direkler ve üstünde örtü 
bulunan İngiliz usulü yataklar buradan gelmektedir. 

Zemin topraktı. Sadece zenginlerin zemini topraktan başka bir şeyden 
yapılmıştı. Toprak kadar fakir (dirt poor) tabiri buradan çıkmıştır. 

Zenginlerin ahşaptan yapılmış zeminleri vardı. Bunlar kışın 
ıslandığı zaman kayganlaşıyordu. Bunu önlemek için yere saman 
(thresh) seriyorlardı. Kış boyunca saman sermeye devam ediliyordu. 
Bir zaman geliyordu ki kapı açılınca saman dışarıya taşıyordu. Buna 
mani olmak üzere kapının altına bir tahta parçası konuyordu ki bunun 
adı "thresh hold" (saman tutan; Türkçesi "eşik") idi. 

Yemek pişirme işlemi her zaman ateşin üzerine asılı durumdaki büyük 
bir kazanın içinde yapılıyordu. Her gün ateş yakılıyor ve kazana bir 
şeyler ilave ediliyordu. Çoğu zaman sebze yeniyor, et pek 
bulunmuyordu. Akşam yahni yenirse artıklar kazanda bırakılıyor, gece 
boyunca soğuyan yemek ertesi gün tekrar ısıtılarak yenmeye devam 
ediliyordu. Bazen bu yahni çok uzun süre kazanda kalıyordu. "Bezelye 
lapası sıcak, bezelye lapası soğuk, kazandaki bezelye lapası dokuz 
günlük" (peas porridge hot, peas porridge cold, peas porridge in 
the pot nine days old) tekerlemesinin menşei budur. 

Bazen domuz eti buluyorlar o zaman çok seviniyorlardı. Eve ziyaretçi 
gelirse domuz etlerini asarak onlara gösteriş yapıyorlardı. 
Birisinin eve domuz eti getirmesi zenginlik işaretiydi. Bu etten 
küçük bir parça keserek misafirleriyle oturup paylaşıyorlardı. 
Buna "yağ çiğnemek" (chew the fat) adı veriliyordu. 

Parası olanlar kalay-kurşun alaşımından yapılmış tabaklar 
alabiliyordu. Asidi yüksek olan yiyecekler kurşunu çözerek yemeğe 
karışmasına sebep oluyor, böylece gıda zehirlenmelerine ve ölüme yol 
açıyordu. Domatesler buna sık sık sebep olduğu için bunda sonraki 
yaklaşık 400 yıl boyunca domateslerin zehirli olduğu düşünülmüştü. 

Çoğu insanın kalay-kurşun alaşımından yapılmış tabakları yoktu. Onun 
yerine tahta tabaklar kullanıyorlardı. Çoğu zaman bu tabaklar bayat 
ekmekten yapılıyordu. Ekmekler o kadar bayat ve sertti ki uzun zaman 
kullanılabiliyordu. Bunlar hiçbir zaman yıkanmadığı için içinde 
kurtlar ve küfler oluşuyordu. Kurtlu ve küflü tabaklardan yemek 
yiyen insanların ağızlarında "tabak ağzı" (trench mouth) denen 
hastalık ortaya çıkıyordu. 

Ekmek itibara göre bölüşülüyordu. İşçiler yanık olan alt kabuğu, 
aile orta kısmı, misafirler de üst kabuğu alırdı. 

Bira ve viski içmek için kurşun kadehler kullanılıyordu. Bu bileşim 
insanları bazen birkaç gün şuursuz vaziyette tutabiliyordu. Yoldan 
geçen insanlar bunların öldüğünü sanıp defnetmek için hazırlık 
yapıyordu. Bunlar birkaç gün süreyle mutfak masasının üstüne 
yatırılıyor¸ aile etrafına toplanıp yiyip-içerek uyanıp 
uyanmayacağına bakıyordu. Buna "uyanma" nöbeti deniyordu. 

İngiltere eski ve küçük bir yerdi, insanlar ölülerini gömecek yer 
bulamamaya başlamıştı. Bunun için mezarları kazıp tabutları 
çıkarıyor, kemikleri bir "kemik evi"ne götürüyor ve mezarı yeniden 
kullanıyorlardı. Tabutlar açıldığında her 25 tabutun birinde iç 
tarafta kazıntı izleri olduğu görüldü. Böylece insanların diri diri 
gömüldüğü ortaya çıktı. Buna çözüm olarak cesetlerin bileklerine bir 
ip bağlayıp bu ipi tabuttan dışarıya taşıyarak bir çana bağladılar. 
Bir kişi bütün gece boyu mezarlıkta oturup zili dinlerdi. Buna 
mezarlık nöbeti "graveyard shift") denirdi. Bazıları zil sayesinde 
kurtulur ("saved by the bell") bazıları da "ölü zilci" (dead ringer) 
olurdu.

alıntı
4.Y.Y.'DA AVRUPA

14.Y.Y.'da Avrupa'da bulunan devletler ve imparatorluklar 
• Balkan Yarımadasında Sırp,Bulgar ve Macar Krallıkları ile Arnavutluk, Bosna, Hersek, Eflâk, Boğdan ve Erdel Beylikleri,
• Balkanlarda Trakya, Makedonya, Yunanistan'da Bizans İmparatorluğu,
• Merkezi Viyana olan Kutsal Roma- Germen İmparatorluğu,
• İtalya Yarımadasında Venedik ve Ceneviz Cumhuriyetleri,
• İtalya Yarımadasında Napoli Krallığı,
• İspanya'da Beni Âhmer Devleti, Kastilya ve Aragon Krallıkları,
• Doğu Avrupa'da Lehistan Krallığı, Litvanya Dükâlığı, Moskova Knezliği,
• Batı Avrupa'da İngiltere ve Fransa

0