Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T15:37:02+03:00

Amper (sembolü A), elektrikte akım şiddeti birimidir. Birim zamanda geçen elektrik yükü miktarına elektrik akımının şiddeti denir. Bir iletkenin belli bir kesitinden saniyede bir Coulomb elektrik yükü geçerse, akım şiddeti 1 A olur. Akım şiddeti

formülüne göre hesaplanır;

Q: Elektrik yükü miktarı (Coulomb),t: Zaman (saniye),I: Akım şiddeti (Amper).

Akım, iki nokta arasındaki potansiyeli farkı nedeniyle oluşur ve şiddeti

şeklinde hesaplanır;

V: Potansiyel farkı (Volt),R: Direnç (Ohm),I: Akım şiddeti (Amper).

Elektrik yükü birimi olarak Coulomb kullanılmaktadır. Bir elektronun yükü 1,6 · 10-19 Coulomb'dur. Yani 6,28 · 1018 elektronun yükü 1 coulomb'dur.

Bir şimşek veya yıldırımdaki akımın şiddeti 100.000 A seviyelerine ulaşabilirken, yüksek frekansla çalışan elektronik devrelerinde akım şiddeti μA düzeyindedir.

Ayrıca bakınız ] Andre Marie Ampere KatıAdıSembol KatıAdıSembol100 amper A         101 dekaamper daA   10–1 desiamper dA 102 hectoamper hA   10–2 santiamper cA 103 kiloamper kA   10–3 miliamper mA 106 megaamper MA   10–6 mikroamper µA 109 gigaamper GA   10–9 nanoamper nA 1012 teraamper TA   10–12 pikoamper pA 1015 petaamper PA   10–15 femtoamper fA 1018 egzaamper EA   10–18 attoamper aA 1021 zettaamper ZA   10–21 zeptoamper zA 1024 yottaamper YA   10–24 yoktoamper yA
2 3 2
2012-10-21T15:48:25+03:00

Elektrik Akımının Ast ve Üst Katları
Bir iletkenden geçen elektrik yükü, elektrik akımını oluşturur. Akımın birimi
amperdir.
Akım biner biner artar, biner biner küçülür. Akımın üst katı kiloamper (kA), ast katı
ise mili amper (mA) ve mikro amper (µA)’dir.
Ø Ast Kattan Üst Kata Çevrilirken Bine Bölünür.
1000 Amper(A) = 1 kilo amper (kA) dir. ( 1000/1000=1 )
55 Amper(A) = 0,55 kilo amper (kA) dir. ( 55/1000=0,55 )
0,28 Amper(A) = 0,00028 kilo amper (kA) dir. ( 0.28/1000=0,00028 )

Üst Kattan Ast Kata Çevrilirken Bin İle Çarpılır
0,5 kilo amper (kA) = 500 amper (A) dir.( 0,5*1000=500 )
1 amper (A) = 1000 (mili amper) mA.( 1*1000=1000 )
1 amper (A) = 1000000(mikro amper) µA.( 1*1000*1000=1000000 )

2 5 2