Cevaplar

2012-10-21T16:02:47+03:00

1) kararlı hale geçebilmek için 

2) son katmanını ikiye tamamlamak

3) son katmanını sekize tamamlamak

0
En İyi Cevap!
2012-10-21T16:02:55+03:00
1)Bağ nedir? Atomlar neden bağ yaparlar? Soygazlar..  
Atom veya atom gruplarını birarada tutan kuvvete bağ adı verilir. Tabiattaki bütün sistemler en düşük enerjili ve en kararlı yapıda olmak isterler. Çağlayanların yukarıdan aşağıya akması gibi. Suyu aşağıdan yukarıya gönderebilmek için enerji vermeniz gerekir. Atomlar ise tek başlarına yüksek enerjili ve kararsız oldukları için, enerjilerini düşürüp en kararlı hale geçmek için bağ yaparlar. Örneğin H atomlarına normal şartlarda rastlanamaz. Ancak H2 molekülleri halinde bulunabilir. Tam tersini düşünürsek, bir bağı parçalayabilmek için dışarıdan bağa enerji vermeniz gerekir. Bir bağı koparabilmek için bağa vermeniz gereken enerji, bağın oluşması için atomların dışarıya verdiği enerjiye eşittir. Biz buna Kimyasal Bağ Enerjisi diyoruz. Kararsız olan H atomları biraraya gelip bağ yaparak enerjilerini düşürüp(dışarıya enerji vererek) kararlı hale geçerler. Tabiatta da elementlerin çoğunluğuna bileşikler halinde rastlanır. Periyodik cetvelde 117 elementin 92 civarı tabiaatta bulunur, geri kalan kısmı ise laboratuvarda sentezlenmiştir. Periyodik cetvelin en kararlı grubu soygazlardır. Diğer bütün elementler en kararlı olan soygazlara benzeyebilmek için elektron alırlar ya da verirler. He son yörüngesinde 2 elektron bulunan tek soygazdır. Dolayısıyla elementlerin kendisine yakın olan He'a benzemesine dublete(2'ye) varma denir. Diğer soygazların son yörüngelerinde ise 8 elektron bulunur. elementlerin son yörüngelerini 8'e dönüştürebilmesine ise oktede (8'e) varma denir. Soygazlar çok kararlı olduklarından ve boş orbitalleri olmamasından dolayı normal şartlarda bağ yapmazlar. He, Ar, Kr ve Xe soygazlardandır. Örneğin 1A grubu elementi olan Na'un(sodyum) son yörüngesinde 1 elektronu vardır.(Değerlik elekron sayısı) Dolayısıyla 7 elektron alması zor olacağından 1 elektron vererek soygaz düzenine geçer. Na'nın kararlı hali bu yüzden +1 yüklü halidir.         2)

Dublet Kuralı :
Bir atomun son yörüngesindeki elektron sayısını ikiye tamamlama (ki aynı zamanda tek yörüngedir) kuralına dublet kuralı denir.
Örnek 1) Hidrojen atomu dışarıdan (bileşik yapacağı diğer atomdan) bir elektron alarak veya ortaklaşa kullanarak, tek yörüngesindeki elektron sayısını ikiye tamamlar.
Örnek 2) Lityum atomu dışarıya (bileşik yapacağı atoma) 1 elektron vererek, enerji seviyesi sayısını bire, elektron sayısını ikiye tamamlar.
Örnek 3) Karbon atomu dışarıya 4 (bileşik yapacağı atoma) elektron vererek enerji seviyesi sayısını bire, elektron sayısını ikiye tamamlar.
KURAL : Dublet kuralına uyan bir atomda, tek enerji seviyesi ve iki elektron bulunur.

3)OKTET KURALI Asal gaz atomlarının en dış enerji düzeyleri elektronla tam doludur. Bu durum asal gazlara kararlılık ve dayanıklılık verir.
Helyum dışındaki diğer asal gazların dış enerji düzeylerinde 8 elektron bulunur. En dış enerji düzeyinde 8'den fazla elektron bulunamaz. Onun için başka atomlardan elektron alamaz. Bu 8 elektron oynak (serbest) olmadığından elektron da veremez.
Onun için iyonlaşmaz. Bu sebepten asal gazlar kararlı yapıya sahiptir. Helyumun ilk enerji düzeyinde 2 elektronu vardır.
Bu düzey aynı zamanda en dış enerji düzeyidir. Ne elektron alır, ne de verir.

2 5 2