Cevaplar

2012-10-21T16:43:25+03:00

Bilinen ve anlaşılan olguya kaynak, bilinmeyen ve yeterince anlaşılamamış olguya hedef denir. Fizikte modellemeye sık rastlanır. Evren modelleri, atom modelleri, ışık modelleri, uzay ve zaman modelleri örnek olabilir.

 

Evrendeki yasalardan biri fiziksel yasalar, Fiziksel yasalar, maddenin oluşumu, yapısı, hareketi, değişimi ve maddeler arası ilişkileri ile ilgili yasalardır.Bu yasalar, evrenseldir, deney, gözlem ve araştırmalar sonucu ortaya konulmuştur. Her varlık bu yasaların sınırları için işlevlerini sürüdürler.

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T16:44:31+03:00

Bir Kimya Fabrikaı x ve y gibiiki tip kimyasal ürün üretir. 1 litre ürünün maliyeti 60 TL, 1 litre Y ürününün maliyeti ise 240 TL dir. Müşteri istemine göre firma gelecek hafta için en az 6 litre X ve en az 2 litre Y ürünü üretmelidir. X ve Y kimyasal ürünlerinde kullanılan hammeddelerden birisinini sunumu azdır. Sadece 30 gram sağlanabilmektedir. X ürününün herbir litreinde bu hammeddeden 3 gram ve y nin litresinde 5 gram gerekli olduguna göre firma toplam maliyeti mimumum kılmak için X ve Y den kaç litre üretmelidir?

 

Problemde karar değişkenleri:

 

X1 = Üretilecek X ürününün litresi

X2 = Üretilecek Y ürününün litresi

 

Minumum kılmak için toplam maliyet :

 

160 X1 + 240 X2 olacaktır

 

istenen en küçük miktar ise

X1 ≥ 6 , X2 ≥ 2 dir.

 

Hammadde kısıtlayıcısı ise

3 X1 + 5 X2 ≤ 30 dur.

 

Böylece model aşağıdaki gibi olacaktır.

 

Minumum Z = 160 X1 + 240 X2

Kısıtlayıcılar:

X1 ≥ 6 ,

X2 ≥ 2 dir.

3 X1 + 5 X2 ≤ 30

ve X1 , X2 ≥ 0.

1 4 1