Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T16:54:53+03:00

iyonik bağ
Bir veveyaha fazla sayıda elektronun, bir atomdan tamamen ayrılıp diğer bir atoma geçmesi sonucu oluşan pozitif ve negatif yüklü iyonlar arasında meydana gelen bağ.kaynak

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür.wikipedi

Lityum ve flor'un elektron dizilimi. Lityum'un dış yörüngesinde elektron bulunur ve iyonizasyon enerjisi düşük olduğu için bu elektron oldukça gevşekçe tutunmaktadır. Flor'un dış yörüngesinde ise 7 elektron vardır. Bir elektron lityum'dan flor'a doğru hareket ettiğinde her bir iyon, soy gaz dizilimi haline dönüşür. İki zıt yüklü iyonun elektrostatik çekiminden kaynaklanan bağlanma enerjisi yeterli negatif değerde olup bağlanmış durum toplam enerjisi, bağlanmamış durumdakinden daha düşüktür.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T16:55:35+03:00

Katyon ile anyonu bağ yapmasına iyonik bağ denir.

0