Cevaplar

2012-10-21T17:12:34+03:00

Hz Peygamberin şehrin müjdesini yüzyıllar öncesinde vermesi=
-İstanbul’un Hıristiyanlığın doğudaki son büyük kalesi olması
İstanbul’un jeopolitik konumunun önemi=
-Osmanlı toprak bütünlüğünün sağlanmak istenmesi,
-Bizans’ın haçlıları ve Anadolu beyliklerini Osmanlıya karşı kışkırtması,
-Bizans’ın saltanat iddiasına bulunan şehzadeleri destekleyerek Osmanlıda iç karışıklık çıkarmaya çalışması,
-Bizans’ın Osmanlı ordusunun Anadolu’dan Rumeli’ye,Rumeli’den Anadolu’ya geçişini zorlaştırması,
-İstanbul’un alınmasıyla ,Avrupa’nın Türkleri Balkanlardan atma ümidinin sona ereceği düşüncesi,
- AnadoluMarmara ve Rumeli’nin güvenliğini sağlama isteği
-İstanbul’un önemli bir ticaret merkezi olmasıKara ve deniz ticaret yollarının ,özellikle İpek yolunun İstanbul’dan geçmesi

1 1 1