Cevaplar

2012-10-21T17:13:07+03:00

türk dil kurumunu türk tarih kurumunu ve birçok üniversite açmıştır.

1 1 1
2012-10-21T17:13:15+03:00
Atatürk'ün Sosyal Bilimlerin Gelişmesine Yönelik Yaptığı Çalışmalar Nedir Ve Türkiye Cumhuriyeti'nin Kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'ün bilime Bilimsel araştırmalara Büyük importance verdigi herkesçe bilinmektedir. Atatürk'ün en Büyük amaçlarından Biri de Türkiye'yi çağdaş BIR Ülke'nin hâline getirmek ve avrupali devletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en Büyük Yol gösterici olarak Bilimi Kabil etmistir. Atatürk'ün yaptığı inkılaplar incelendiğinde, met inkılapların aklın ve bilimin önderliğinde yapıldığı, modern yenilik ve gelişime auction BIR özelliğe Sahip oldugu görülmektedir. Bir'in ülkenin hızla gelişebilmesi for ÖNCELİKLE Halkin Eğitim seviyesinin yükseltilmesi gereklidir.Varmış ve Eğitim alanındaki inkılâplara importance vermiştir. Şüphesiz Atatürk de met durumun farkına Atatürk'ün Sosyal Bilimler alanında yaptığı yeniliklerden en önemlileri Dil Yazının Coğrafya Fakültesinin, Türk Tarih Kurumu'nun ve Türk Dil Kurumunun açılmasıdır. Atatürk, Anadolu'nun çeşitli yerlerinde Arkeolojik kazıların yapılmasını saglamis, met kazıları yakından Takip etmistir. Atatürk'ün DİĞER BİR uygulaması, Yabancı nedir sosyal bilimcileri ülkemize Davet etmesidir. Böylelikle, sosyal bilimler alanındaki son gelişmelerden haberdar OLMA ve met gelişmeleri yakından Takip Etme İMKANI dogmuştur. Ayrıca yurt dışına Öğrenciler gönderilmiş ve met öğrencilerden BIR Partial Sosyal Bilimler alanında Eğitim almıştır. ANKARA ÜNİVERSİTESİ DİL ve dataset - Coğrafya FAKÜLTESİ (14 Haziran 1935) Ankara Üniversitesi'nin FAKÜLTE olarak Kurulan orijinalini YÜKSEK öğrenim Kurumu Olan Dil ve Yazının - Coğrafya Fakültesi Atatürk'ün Adını koyduğu ve anlamlı BIR Type of yüklediği Bilim merkezidir. Atatürk, fakültenin kurulmasını önerirken Dilde, tarihte, coğrafi özelliklerin araştırılmasında Bilimsel Yöntemler izlenerek Ulusal bilince Sahip, Özgür Düşünen, araştıran, sorgulayan, Bilim insanlarının yetiştirilmesini istemiştir. Fakültenin kuruluş yasası TBMM tarafmdan 14 Haziran 1935 ' te Kabil edilmistir. 1936 yilinda 195 öğrenci Ile öğretime başlayan FAKÜLTE 13 HAZİRAN 1946'ya Kadar Milli Eğitim Bakanlığına çalışmalar yapmış, DAHA later Ankara Üniversitesi bünyesine alınmıştır. Dil ve Yazının - ve Coğrafya Fakültesi Türk ve Anadolu tarihinin incelenmesinde kaynaklık edecek Olan Sümerce Hititçeden, Screen Ekran ve Yunancaya Antik Batı Doğu Dilleri next to Modern Diller Ile Coğrafya, felsefe, Psikoloji, Sosyoloji ve Antropoloji alanlarında Eğitim tase BIR Bilim kurumudur. ettik Ayşe Eğitim kurumunda birçok Ünlü'nün nedir sosyal bilimci yetişmiş. Halil İnalcık ve Bahaeddin Ögel Gibi Ünlü nedir sosyal bilimciler, met fakültede Eğitim almıştır. TÜRK Tarih Kurumu'nun (12 Nisan 1931) Türkiye Cumhuriyetinin Back Back tum Türk devletleri Ile Bagi oldugunu ve Dünya uygarlığının buluşma ve gelişmesinde Türk uygarlığının Payi oldugunu Düşünen Atatürk, Tarih anlayışını geliştirmek ve met amaçla Araştırmalar YAPMAK for 12 Nisan 1931'de Türk Yazının Kurumunu kurmuştur. Kurumun amacı Türk Tarihini araştırarak elde Edilen Sonuçları yayımlamaktır. Ayşe amaçlar doğrultusunda; - Bilimsel tartışma Toplantıları düzenler, - Türk Tarihi kaynaklarını İnceler - Türk Tarihini ve Anadolu'daki Eski residential hakkinda Belge ve Bilgiler toplayabilmek amacı Ile gerekli gördüğü Yerlerde Gezi, Araştırma ve Teknolojik kazılar Eder düzenliyoruz.YENİ TÜRK HARFLERİ (1 Kasım 1928 ) Arap alfabesi ses uyumu bakımından Türkçeye Uygun olmadigindan Okuma ve Yazma güçlüğü Ortaya çıkarıyordu. Ayşe nedenle ülkemiz ¬ de Okuma ve Yazma bilenlerin counter da oldukca azdı. Latin alfabesinden yararlanılarak, Türk di ¬ linin yapısına Uygun'un Türk alfabesi hazırlandı. Ye ¬ ni Türk harfleri, TBMM tarafmdan 1 Kasım 1928 tarihinde Kabil Edildi. TÜRK DİL KURUMU (12 Temmuz 1932) Cumhuriyet oncesi dönemde Osmanlı aydınları Arapça, Farsça ve Türkçe karışımı BIR dil Olan Osmanlıcayı kullanıyordu. Halk imkb Türkçe konuşuyordu. Aydınlar ve halk arasında dil farklılığının olmasi kültürel BIR ikiliğin yaşanmasına da hacimdeki olmuştu. Cumhuriyetten later aydınların ve Halkin Yaşadığı met ikiliği ortadan kaldırmak for çalışmalar başlamıştı. Türk dilini Yabancı sözcüklerden arındırmak Türkçenin Oze dönmesini sağlamak ve Türkçeyi dünyanın en Zengin'in dili haline getirmek amacıyla Atatürk, 12 temmuz 1932'de Türk Dil Kurumunu açarak Türk dilinin gercek BIR Bilim Edebiyat ve sanat diline dönüşmesi çalışmalarını hızlandırmıştır. Halkevleri (1932) ¬ kılapların Halka mal edilmesi ve Halkin eğitilmesi for herkesin rahatlıkla çalışmalarına katılabilece yılında Cumhuriyetin ilanından later yapilan ¬ gi Yaygın BIR teşkilata Ihtiyac Vardi . Atatürk'ün önderliğinde tarihinde resmen açılan halkevlerinin amaçları; halk arasında Kültür ve Düşünce birligini gercek ¬ leştirmek, Atatürk inkılaplarının benimsenmesini sağlamak, cumhuriyetin Kültür atılımını YAPMAK, Türk milletini antivirus amaçlar etrafında toplamak, kır-kent Ile köylü - aydın ikiliğini ortadan kaldırmaktır, Halkevleri kisa zamanda Türkiye'nin four BIR Yanina yayıldı.1931 Ile 1952 yılları arasında 478 Halkevi, 4322 halk Odası acildi. Halkevleri Atatürk inkılaplarının benimsenmesinde özellikle; • Dilin Türkçeleşmesi, • Yazının bilincinin yerleştirilmesi, • Genis halk topluluklarına Okuma ve yaz ¬ ma öğretilmesi, • Millî ve Manevi değerlerin Topluma kazan ¬ dırılması Konularında etkili Oldu.Türkiye Cumhuriyeti'nin KurucusuMustafa Kemal Atatürk'ün bilime ve Bilimsel araştırmalara Büyük importance verdigi herkesçe bilinmektedir. Atatürk'ün en Büyük amaçlarından Biri de Türkiye'yi çağdaş BIRÜlke'nin hâline getirmek ve Avrupalidevletler seviyesine çıkarmaktır. Bunu yaparken en Büyük Yol gösterici olarak Bilimi Kabil etmistir.

3 2 3