Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T17:30:45+03:00


HZ MUHAMMED'İN HAYATI
*** Hz Muhammed 571 yılında Mekke şehrinde dünyaya geldi Babasının adı ABDULLAH, annesinin adı AMİNE dir Hz Muhammed küçük yaşta önce babasını daha sonra da annesini kaybetti Önce dedesi ABDÜLMUTTALİB, o da ölünce amcası EBU TALİB in yanında kaldı Amcası ile beraber ticaretle uğraştıKüçük yaşından itibaren çevresinde doğruluğu, güvenirliliği ile ün kazandı Kendisi çevresindeki insanlar gibi putlara hiç ilgi duymuyor, sık sık HİRA dağına çıkıp yalnız kalıyordu
*** Yine böyle bir zamanda Hira mağrasında düşünceler içerisinde iken vahiy meleği Cebrail ilk vahyi getirdi (Yaradan Rabbi!nin adı ile oku!-Alak Süresi) Bu şekilde HzMuhammed'in peygamberlik süreci başlamış oldu Hz Muhammed'e ilk inananlar HzHatice, HzAli, HzEbu Bekir, ve Hz Zeyd oldu Ancak yeni gelen din (İslam) Mekkeliler tarafından hiç hoş karşılanmadı Çünkü İslam dini kendi dinleri putperestlik ile hiç benzeşmiyordu Atalarının dinine büyük bir bağlılık duyan Araplar HzMuhammed'e ve yeni dine şiddetle karşı geldiler Bu karşı gelme zamanla Müslümanlara karşı şiddete dönüştüBunun üzerine HzMuhammed Müslümanlara hicret (göç) emrini verdi 615 yılında Müslümanlar önce Habeşistan'a baskılar artınca da 622 yılında Mekke'yi terk ederek Medine şehrine hicret (göç) ettilerHicret 'ten sonra Medine İslamiyet'in merkezi durumuna geldi

1 5 1