Cevaplar

2012-09-23T16:25:03+03:00

POLİNOMLAR

ifadesinde olduğu gibi içinde değişken (x veya y gibi) 
bulunduran ifadelere polinom denir. 
Yukarıda verilen 5. dereceden 4 terimli bir polinomdur.
Polinomun derecesi: 
Polinom içindeki değişkenlerden en büyük üsse sahip olan 
terim polinomun derecesini belirtir.
Örnek: polinomu 5.derecedendir
Örnek : polinomu 8. 
derecedendir. Burada olduğu gibi 1’den fazla değişken 
varsa terimi oluşturan değişkenlerin üslerinin toplamına 
bakılır.
teriminin derecesi : 5+3=8
teriminin derecesi : 4+2=6
teriminin derecesi : 2+5=7
3 teriminin derecesi : 0 
olduğu için polinomun derecesi 8 olur.
Polinomun katsayılar toplamı: 
Polinomun katsayılar toplamını bulmak için 
değişkenlere “1” verilir.
Örnek: polinomunun 
katsayılar toplamı: P(1)=1-3+2-4=-4
Örnek: polinomunun 
katsayılar toplamı P(1,1)=3-2+1-3=-1 ' dir.
Polinomun sabit terimi: Polinomun sabit terimini bulmak 
için değişkenlere”0” verilir.
Örnek: polinomunun 
sabit terimi P(0)=-4
Örnek: polinomunun 
sabit terimi P(0)=-3 ’ tür.
Not : Sabit: terimin derecesi “0” dır
Not : Polinomun derecesi ile işlemlerde ve sorularda üslü 
ifadelerdeki bilgiler ışığında düşünülmelidir.
Örnek: ve 
polinomları verilsin
ve olduğu görülmektedir.

0