Cevaplar

2013-04-25T22:36:24+03:00

Somewhere over the rainbow way up high  Gökkuşağının üzerinde, yükseklerde bir yer  And the dreams that you dr
eam of once in a lullaby  Ve her ninnide bir kez düşlediklerin  Somewhere over the rainbow bluebirds fly  Gökk
uşağının üzerinde bir yerde mavi kuşlar uçar  And the dreams that you dream of, dreams really do come true  Ve
 düşlediklerin, düşler sahiden gerçekleşir  Someday I'll wish upon a star, wake up where the clouds are far b
ehind me  Bir gün bir yıldızın üzerinde olmak isterim, bulutların ardımda kaldığı yerde uyanmak  Where trouble
 melts like lemon drops  Dertlerin limon damlaları gibi eridiği yerde  High above the chimney tops, that's whe
re you'll find me  Bacaların yukarısında yükseklerde, beni bulacağın yer orası  Somewhere over the rainbow bl
uebirds fly  Gökkuşağının üzerinde bir yerde mavi kuşlar uçar  And the dreams that you dare to, oh why, oh why
 can't I?  Ve senin kurmaya cesaret edebildiğin hayaller, neden, neden, neden ben yapamam?  Well I see trees o
f green and red roses too,  Ağaçların yeşilini ve kırmızı gülleri de görüyorum  I'll watch them bloom for me a
nd you  Onların bizim için çiçek açmalarını izleyeceğim  And I think to myself, what a wonderful world  Ve ken
di kendime düşüneceğim, ne güzel bir dünya!  Well I see skies of blue and clouds of white and the brightness 
of day  Mavi gökleri, beyaz bulutları ve günün parlaklığını görüyorum  I like the dark and I think to myself, 
what a wonderful world  Karanlığı severim, kendi kendime düşünüyorum, ne güzel bir dünya!  The colors of the r
ainbow so pretty in the sky are also on the faces of people passing by  Gökyüzünde güzel olan gökkuşağı renkle
ri, geçen insanların da yüzünde  I see friends shaking hands saying, "How do you do?"  "Nasılsın?" diyerek eli
mi sıkan arkadaşlarımı görüyorum  They're really saying, I a... I love you  Aslında "Seni seviyorum" diyorlar 
I hear babies cry and I watch them grow,  Bebeklerin ağladığını duyuyorum ve büyümelerini izliyorum  They'll 
learn much more than we'll know  Bizim bildiklerimizden çok daha fazlasını öğrenecekler  And I think to myself
, what a wonderful world  Ve kendi kendime düşünüyorum, ne güzel bir dünya!  Someday I'll wish upon a star, w
ake up where the clouds are far behind me  Bir gün bir yıldızın üzerinde olmak isterim, bulutların ardımda kal
dığı yerde uyanmak  Where trouble melts like lemon drops  Dertlerin limon damlaları gibi eridiği yerde  High a
bove the chimney tops, that's where you'll find me  Bacaların yukarısında yükseklerde, beni bulacağın yer oras
ı  Somewhere over the rainbow way up high  Gökkuşağının üzerinde, yükseklerde bir yer  And the dreams that you
 dare to, oh why, oh why can't I?  Ve senin kurmaya cesaret edebildiğin hayaller, neden, neden, neden ben yapa
mam?

2 5 2