Cevaplar

2012-10-21T18:46:00+03:00
1.  
A)
B)
C)
D)   1 )2,08 - 0,698 - 1,05 - 1,2 - 0,8 sayılarının büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 0,698 >0,8 > 1,05 > 1,2 > 2,08 
B) 2,08 > 1,2 >1,05 > 0,8 > 0,698 
C) 0,698 > 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8 
D) 2,08 >1,05 > 1,2 > 0,8 > 0,698   2.  
A)
B)
C)
D)   2 )Aşağıdaki ondalık kesirlerin en büyüğü hangisidir? 
A) 0,8 
B) 8,1 
C) 8,01 
D) 8,001   3.  
A)
B)
C)
D)   3)0,008 ondalık kesrinin okunuşu aşağıdakilerden hangisidir? 
A) Sıfır tam onda sekiz 
B) Sıfır tam yüzde sekiz 
C) Sıfır tam binde sekiz 
D) Sıfır tam on binde sekiz  4. 
A)
B)
C)
D)   4 )Onlar basamağı 5, yüzde birler basamağı 7, binde birler basamağı 3 olan ondalık kesir aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 50,037 
B) 5073 
C) 53,007 
D) 50,073   5. 
A)
B)
C)
D)   5 )0,509 - 0,59 - 0,009 ondalık kesirlerinin büyükten küçüğe doğru sıralanışı aşağıdakilerden hangisidir? 
A) 0,59 > 0,009 > 0,509 
B) 0,59 > 0,509 > 0,009 
C) 0,509 > 0,009 > 0,59 
D) 0,009 > 0,509 >0,59
0
2012-10-21T18:53:01+03:00

sonsuzdur rrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrrr

 

0