Cevaplar

2015-11-26T21:33:53+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Merhaba,

Tanzimat dönemi
>> Osmanlı Devleti tarihinde Abdülmecit’in imzasını taşıyan Gülhane Hattı Hümayunu’nun Mustafa Reşit Paşa tarafından okunmasıyla başlayan ve birinci Meşrutiyete kadar süren ıslahat ve batılılaşma dönemidir.
Tanzimat fermanı; vergi tayini, asker toplama şekli ve istihdamı konularında kanunlar çıkarılmasına dair hükümler ihtiva ediyordu...

Genel özellikleri ektedir. 

Başarılar. 
4 5 4