Cevaplar

2012-09-23T16:52:49+03:00
KAPADOKYA KRONOLOJİSİ M.Ö. 3000-1750 Asur Ticaret Kolonileri ve Hititler Dönemi M.Ö. 1750-1400 Hitit Krallık Dönemi M.Ö. 1400-1200 Hitit İmparatorluk Dönemi M.Ö. 1200-1100 Ege ve Kuzey Kavimlerinin Kapadokya'ya Gelişi M.Ö. 1100-950 Frigyalılar M.Ö. 800 Hitit Tabal Krallığı'nm Bölgede Tekrar Canlanışı M.Ö. 950-585 Kimmer-İskit Akınları ve Lidyalılar'ın Egemenliği M.Ö. 585-334 Pers Egemenliği M.Ö. 334-335 Makedonya Komutanlığı (3 Ay) 334-M.S.17 Kapadokya Krallığı Dönemi 17-395 Roma İmparatorluğu Dönemi 395 Doğu Roma (Bizans) Devleti 1072 Türk Boylarının Yerleşmeye Başlaması 1086-1175 Danişmendliler Dönemi 1175 Anadolu Selçukluları Dönemi 1243 Moğol Hakimiyeti 1318 Anadolu Selçuklu Devleti'nin Son Bulması 1318 İlhanlı Valisi Timurtaş'ın ve Eratna Bey'in Yönetimi 1340 Bağımsız Eratna Beyliği 1365 Karamanoğulları Beyliği 1381 Kadı Burhanettin Yönetimi 1398 Karamanoğulları'nın Bölgeyi Geri Alması 1398-1402 Osmanlı Egemenliği 1402 Timur'un Bölgeyi Karamanoğulları'na Geri Vermesi 1436 Sultan II. Murat'ın Nevşehir ve Kayseri'yi Karamanoğlulan'ndan geri alması 1466 Kapadokya'nın Kesin Olarak Osmanlı Topraklarına Katılması 1867 Nevşehir Livasının Kazaya Dönüştürülerek Niğde'ye Bağlanması 1902 Nevşehir'in Ankara Sancağına Bağlanması 1954

Nevşehir'in İl Olması

7 3 7