Cevaplar

2012-10-21T19:10:20+03:00

Padişah, (Farsça: پادشاه) bazı İslam hükümdarlarınca atfedilen ve büyüklük belirten ünvandır. Farsça bir sözcük olup anlamı Şahların en büyüğüdür. Esasen İslamiyet öncesi İran'da hüküm süren Sasani hükümdarlarının (MS 3. - 7. yüzyıl) sıfatı iken, daha sonra Osmanlı hükümdarları ve Türk-Moğol hanedanı'ndan gelen Delhi Sultanları tarafından benimsenmiştir. Hindistan'da bazı bölgesel İslam hükümdarları (örneğin Maysor hükümdarı Tipu Sultan, Oudh Navabı ve Haydarabad Nizamı) ile Afganistan'da 18. yüzyılda kurulan Durrani hanedanı da "padişah" ünvanını kullanmıştır.

Sözcüğün aslı eski Farsça olup pāti (bey, efendi, muktedir) ve şāh (hükümdar) kelimelerinden oluşur.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T19:10:35+03:00

Osman ile oğlu, Orhan'ın lakapları "Gazi,"
Birinci Murad'ın "Hüdavendigar,"
Birinci Mehmed'in "Çelebi,"
İkinci Mehmed'in "Fatih,"
İkinci Bayezid'in "Veli,"
Birinci Selim'in "Yavuz,"
Birinci Süleyman'ın "Kanuni,"
İkinci Selim'in "Sarı,"
Üçüncü Mehmed'in "Eğri Fatihi,"
Birinci Mustafa'nın "Deli,"
İkinci Osman'ın "Genç,"
Dördüncü Murad'ın "Bağdat Fatihi,"
Dördüncü Mehmed'in "Avcı,"
Üçüncü Selim'in "Halim,"
İkinci Mahmud'un ise "Adli" dir

1 5 1