Cevaplar

2012-10-21T19:25:34+03:00

Dil insanlar arasında anlaşmayı sağlayan bir araç , kendi kanunları içerisinde yaşayan ve gelilen canlı bir varlık, 

milleti birleştiren koruyan ve birleştiren  ve onun ortak malı olan uzun yıllar boyunca gelişerek meydana gelmiş sosyal bir kurum ,

seslerden örülmüş temeli bilinmeyen zamanlarda atılmış gizli anlaşmalar sistemidir 

Dil toplumsaldır . dil bireyleri birbirine bağlayarak onları yoplum potasında birleşmesini sağlar .İnsan dil sayesinde belli bir birikimine sahip olur ve bunları nesilden nesile aktarabilmektirDil insanın var olduğu dünyayı anlamaya ve aktarmayı sağlayan bir iletişim aracıdır ...

1 3 1
2012-10-21T19:27:06+03:00

Dil, insanın anlatma yetisi çevresinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlı ve gelişmiş olanıdır. Her-şeyden önce dil, iletişim, anlatma ve anlama aracıdır. İletişim birlikte yaşamanın temelidir. İletişim olmaz­sa insanlar bir araya gelerek toplum oluşturamazlar. Anlaşma olmadan toplumdan söz edilemez. Anlaşmak için de anlatmaya ihtiyaç vardır. Anlaşma, anlatma, iletme bir bütündür.

0