Cevaplar

2012-10-21T20:15:31+03:00

Çekim Ekleri                                                                              Yapım Ekleri

                .   I                         .                                             1. İsimden isim yapım ekler.

       I                                    1                                              2. İsimden fiil yapım ekleri

 İsim çekim ekleri             Fiil çekim ekleri                             3. Fiilden isim yapım ekleri

 1. Çoğul ekler.                1.Zaman ekleri                              4. Fiilden fiil yapım ekleri

  2. Hal ekleri                   2.Dilek ekleri

 3. İyelik ekleri                 3.Şahıs ekleri

4. İlgi eki

5. Ek eylem ekleri

 

 

A) İSİM ÇEKİM EKLERİ:

 

1) Çokluk Eki: İsimlerin sayı bakımından çokluğunu bildirirler.

*elmalar,çocuklar ,öğrenciler.

 

2)Hal Ekleri:- i,-e,-den,-de  ekleridir.

 

*Kitabı ver (belirtme hali)

*Yola bak  (Yönelme hali)

*Evden geliyorum  (Çıkma hali)

*Sende kaldı  (Bulunma hali)

*Sıradan insanlarla işim olmaz.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

*Bunlar gözde çocuklardır.(Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

*Sudan sebeplerle yanıma gelme (Sıfat yapmıştır ve bu yüzden yapım eki olmuştur)

 

3)İyelik ekleri: Eklendiği isimlerin kime ait olduğunu ifade eder.

 

*Kitabım,kitabın, kitabı, kitabımız, kitabınız, kitapları iyelik eklerini, ismin başına benim, onun, bizim, sizin, onların zamirlerini getirerek bulabiliriz.

 

4) İlgi ekleri (Tamlama Ekleri) :"ın, in, un, ün" biçimindedir.Belirtili isim tamlaması kurar.

 

*kapı—n—ın    kol—u , müdür—ün   oda—sı

 

5)Eşitlik Eki : "-ca,--ce"  biçimindedir.

1 5 1