Cevaplar

2012-10-21T20:21:20+03:00

Birtakım olayların dayandığı sebep veya bu sebeplerin yol açtığı sonuç, vakıa 
Örnek: Bilim yoluyla olguları kavrayıp sıralayabiliriz. O. Hançerlioğlu

 

Varlığı deneyle kanıtlanmış şey.

 

Edebî eserlerde olayı geliştiren davranış, iş.

 

(Lat. factum = yapılmış olan) : Düşünülmüş olanın karşıtı, olmuş olan, gerçek olan, gerçekleşmiş olan.T. : vakıa

 

Öykülü bir filmin, bir televizyon oyununun konusunu oluşturan olaylar dizisi. Bu konuyu başlatan, geliştiren, sonuca ulaştıran olayların sıralanmasından oluşan durum.T. : aksiyon  

 

nsanları ilgilendiren sosyal, ekonomik, kültürel, dini ve benzeri alanlarda meydana gelen oluşumlardır.
Doğruluğu genellikle ispatlanmış olan önermelere olgu (phenomena=fenomen) denir. Bir şeyin var olma durumudur. Gözlem ürünüdür, yaşadığımız dünyadan elde ettiğimiz verilerdir. Kısaca beklenen eylemlere olgu denir. Olguları oluşturan vakalara olay denir. Yani olay bir kez olup yaşanmış bir şeydir, olgu ise üstü üste olan, yerleşmiş bir kavramdır.
Örnek:
Yağmur yağması olgu; geçen hafta İzmir'e yağmur yağması olaydır.
Okuldan mezun olmak olgu; 2009 yılında mezun olmak olaydır.


0