Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-21T20:59:55+03:00

?? Hoca Ahmed Yesevi''nin (ölümü:1166) yazdığı/yazdırdığı "


hikmet" adlı şiirleri biraraya getiren 


Türk 


tasavvuf edebiyatının bilinen en eski örneklerini içeren kitaba verilen isimdir. Türk edebiyatı tarihinde "Divan-ı Hikmet"in önemi İslâmiyetten sonraki Türk Edebiyatının daha önce yazılan Kutadgu Bilig (Mutlu Kılan Bilgi)’den sonraki bilinen en eski örneklerinden biri ve tasavvufi Türk edebiyatının ilk eseri oluşundan daha fazla Türk dünyasında meydana getirdiği etkilere dayanır. Yusuf Has Hacib, Kutadgu Bilik (Mutlu Kılan Bilgi) adlı eseri ile Türk dil birliğinin diğer önemli yazılı temelini attı.(1069-1070 yılarında bu 


türkçe eseri tamamlandı. 

Divan-ı Hikmet önceleri yazma nüshalar şeklinde, daha sonraları ise basma tekniği ile çoğaltılmıştır. Bilindiği kadarıyla son iki yüz yıl içinde onyedi kez 


Taşkentte, dokuz kez 


İstanbulda, beş kez 


Kazanda ve birer kere de 
Buhara ve Kagan’da matbu olarak yayınlanmıştır. Yakın tarihlerde Türkiyede "Divan-ı Hikmetten Seçmeler" adı ile yetmiş adet hikmetten müteşekkil ve Prof. Dr. 
Kemal Eraslan tarafından hazırlanan bir eser T.C. Kültür Bakanlığı tarafından iki kez basılmıştır. Dr. 


Hayati Bice tarafından hazırlanan ve Türkiye Diyanet Vakfı tarafından yayınlanan Divan-ı Hikmet’te ise yüzkırkdört adet "hikmet" yer almaktadır.

1 5 1
2012-10-21T21:00:15+03:00

http://www.turkcebilgi.com/ansiklopedi/divan-%C4%B1_hikmet BAK UZUN AMA 

1 5 1