Cevaplar

2012-09-23T17:49:33+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.

Kültür, zaman ve kavramlar içerisinde kendi özünü koruyarak gelişmesi gereken en önemli harçtır. Bir toplumu diğerlerinden ayıran, ayrı kılan değerler bütünü ve hayatı algılama biçimi de kültürün kendisidir.

Bilim ve teknoloji ile kültürü karıştırmamak gerekir. Teknoloji, ilim, bilim evrenseldir ama kültür millidir. Kültürlerin milli olması, dünyadaki gelişmelerden habersizmiş gibi anlam ifade etmez. At gözlüğü ile meselelere bakmada kültürü etkilemez. Ama yönetici bakımından at gözlüğü ile kültüre bakılırsa o zaman kültürü yozlaştırmada hareketlilik vardır anlamını ifade eder. Bu da genel ve yerel yöneticilerin bir kısmının çaba ve azim içerisinde olması ve bu yozlaşmayı basın, medya, görsel veya yazısal olarak da kendini gösterir. Dünyadaki gelişmeler kendini içe kapatarak ta dış dünyadaki gelişmelerden habersizmiş gibide kültürlerden kopuk olmaları anlamına gelmez. Dünyada saf, katışıksız kültür unsurları yoktur. Dünyada hiçbir dil, mimari, musiki yoktur ki diğerlerinden etkilenmemiş, beslenmemiş, kendini koruyamamış olsun

Kültürler birbirlerinden beslenir, birbirlerinden etkilenirler, birbirleri ile bünyesine uyan yenilikleri kabullenir.  Yalnız şurası asla utulmamalıdır ki; etkilenme, aynileşme, yabancılaşma, kopyası haline gelmeye dönüştüğü zaman yozlaşma, yozlaştırma, başkalaştırma, yabancılaşma ve sonuçta yok olma süreçleri 

0