Cevaplar

2012-09-23T17:51:35+03:00
Fiziğin Dalları

Fizik bilimi, kuramlarına kesinlik ve açıklık getirmek üzere büyük ölçüde matematikten yararlanırken, fizik ilkeleri de başta kimya, astronomi, jeoloji ve biyoloji olmak üzere birçok bilimde uygulama alanı bulmuştur. Kimyanın en önemli dallarından biri olan fiziksel kimya ile fiziğin temel dalları arasında sayılan astrofizik, jeofizik ve biyofizik gibi örtüşmeli alanlar bu uygulamanın ürünleridir.
Mekanik, fiziğin en eski vc en geniş kap­samlı dalıdır.

2 4 2
2012-09-23T17:56:09+03:00

Fiziğin alt elememanları;
Mekanik:Fizik biliminin en eski dalıdır.Suyun kaldırma kuvveti , eğik düzlemler vb. inceler...
Optik:Işığın davranışlarını inceler.
Manyetizma:Hareket eden elektrik yüklerinin huzursuzluğu yüklere dik olarak etki eder..Yıldırım vb.
Elektrik:Atom çekirdeği etrafındaki bir elektronun veya elektronların potansiyel enerjisinin artması sonun başka bir atom yörüngesine sıçramasına denir.

Termodinamik: temelde ısı olaylarını ve enerjinin ısı ile ilgili kısmını inceler.

Nükleer fizik: Atom çekirdeğini inceleyen fizik dalıdır.

Atom fiziği: Fiziğin, maddeyi oluşturan atomları, atomlerın birbirleriyle ilişkilerini inceleyen bir bilim dalıdır.

katı hal fiziği: özellikle kristal özelliğe sahip olan maddeleri inceleyen bilim dalıdır.elektroniğin teorisini oluşturur.

YETERLİ DEĞİLSE SÖYLEMEN YETERLİ... 

3 4 3