Cevaplar

2012-10-21T21:58:18+03:00

Bu önemi aslında ama ikiside aynı kapıya çıkıyor.
 

Tarih Yazıcılığının Önemi   undefinedundefined

 

      İnsanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili olayları yazılı hale getirmişlerdir.Hititlerde Anallar (yıllıklar), Kök Türklerde kitabeler, Osmanlıda vakayınameler örnek gösterilebilir.       İnsanların olayları kaydetme ihtiyacı tarih yazıcılığını ortaya çıkarmıştır.Eski Yunanlılarda MO V yüzyılda Heredotos ile başlayan tarih yazıcılığı, Thukydides ile devam eder. İslam tarihi yazıcılığı VII. yüzyılda olayların hikaye tarzı anlatımıyla başlamız IX. Yüzyılda yaşamış olan Taberi, İslam tarih yazıcılığı hikayeci anlatımdan kurtarmıştır. XV. yüzyılda İbn Haldun konularını tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır.
     Ortaçağ Avrupa'sında ise tarih anlayışı,eleştiriden uzak. "kilise tarihi" şeklinde bir gelişim göstermiştir. Avrupa'da eleştirel tarih yazıcılığı Rönesans'la başlar.
    Osmanlıda tarih yazıcılığı, devlet politikası doğrultusunda yöneticileri hayatları, başarılar, siyasi ve askeri olayların anlatılması şeklinde bir gelişme gösterir. Bu gelişmeleri kaydeden tarih yazıcısına Vakavunist denir. İlk Vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendidir.
    Cunhuriyet Döneminde yeni tarih anlayışının oraya çıkmasındaAtatürk'ün büyük rolü olmuştur. Atatürk'ün 1931 yılında kurduğu Türk Tarih Tetkik Kurumu'dur.Cumhuriyet döneminde dünyaca ünlü tarihçimizHalil İnalcık'tır.
0
2012-10-21T21:59:26+03:00


Tarih Yazıcılığının Önemi   undefinedundefined

 

      İnsanlar, çeşitli alanlarda edindiği tecrübeleri gelecek nesillere aktarma ihtiyacı duymuştur. Bundan dolayı kendileri ile ilgili olayları yazılı hale getirmişlerdir.Hititlerde Anallar (yıllıklar), Kök Türklerde kitabeler, Osmanlıda vakayınameler örnek gösterilebilir.       İnsanların olayları kaydetme ihtiyacı tarih yazıcılığını ortaya çıkarmıştır.Eski Yunanlılarda MO V yüzyılda Heredotos ile başlayan tarih yazıcılığı, Thukydides ile devam eder. İslam tarihi yazıcılığı VII. yüzyılda olayların hikaye tarzı anlatımıyla başlamız IX. Yüzyılda yaşamış olan Taberi, İslam tarih yazıcılığı hikayeci anlatımdan kurtarmıştır. XV. yüzyılda İbn Haldun konularını tarih felsefesi çerçevesinde ele almıştır.
     Ortaçağ Avrupa'sında ise tarih anlayışı,eleştiriden uzak. "kilise tarihi" şeklinde bir gelişim göstermiştir. Avrupa'da eleştirel tarih yazıcılığı Rönesans'la başlar.
    Osmanlıda tarih yazıcılığı, devlet politikası doğrultusunda yöneticileri hayatları, başarılar, siyasi ve askeri olayların anlatılması şeklinde bir gelişme gösterir. Bu gelişmeleri kaydeden tarih yazıcısına Vakavunist denir. İlk Vakanüvis Halepli Mustafa Naima Efendidir.
    Cunhuriyet Döneminde yeni tarih anlayışının oraya çıkmasındaAtatürk'ün büyük rolü olmuştur. Atatürk'ün 1931 yılında kurduğu Türk Tarih Tetkik Kurumu'dur.Cumhuriyet döneminde dünyaca ünlü tarihçimizHalil İnalcık'tır

0