Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-21T21:53:00+03:00

Dil insanın anlatma yetisi çevresinde oluşan anlaşma araçlarının en kullanışlıve gelişmiş olanıdır. Her-şeyden önce dil iletişim anlatma ve anlama aracıdır.  İletişim birlikte yaşamanın temelidir. İletişim olmaz­sa insanlar bir  araya gelerek toplum oluşturamazlar. Anlaşma olmadan toplumdan söz edilemez.  Anlaşmak için de anlatmaya ihtiyaç vardır. Anlaşma anlatma iletme bir  bütündür. Doğadaki canlılar kendilerini korumak varlıklarını sürdürmek  için bazı yetenek ve güçlerle donatılmış­tır. Bazılarının "beden gücü.  bazılarının görme duyusu bazılarının koku alma duyusu gelişmiştir. Bazıları çok  ürer bazıları daha hızlı koşar. İnsan da anlaşma yetisiyle donatılmış bir  varlıktır. İnsanın her türlü ileti­şimini bu yeti çevresinde düşünmek  gerekir. Dilden önce bazı işaret ve seslerle insanlann kendi aralarında  iletişimi sağlayarak anlaşma sağladıkları bilinmektedir. Günümüzde de dil  dışında başka araç ve durumlarla anlaşma sağlandığı bilinmektedir.  An­cak hiç şüphesiz en gelişmişi ve kullanışlı olanı dille  gerçekleştirilen iletişimdir. İletişim bir bilginin niyetin duygunun  düşüncenin göndericiden alıcıya iletilmesidir. İnsanlar arasında iletişimin  gerçekleşmesi için gön­dericiyle alıcı arasında ortak bir işaret  sisteminin kullanılması gerekir. Her dil onu konuşan insanlann tari­hî  oluş içinde oluşturdukları doğal bir şifre sistemidir. Kendine özgü söyleyiş  tonlamaları ve kuralları vardır

Kısa bulamadım ama sen istersen kısaltabilirsin :)

2 4 2