Cevaplar

2015-11-27T21:47:39+02:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
Akımları ve bunlarla birlikte şairleri verip kısaca bilgi vereyim.
Cumhuriyet döneminde etkilenen akımlar: Beş Hececiler, Yedi Meşaleciler, Garipçiler ( Birinci Yeniciler ), Hisarcılar ve İkinci Yeniciler'dir
Öncelikle Beş Hececiler'den başlayalım.

Beş Hececiler, cumhuriyet dönemi şiir akımıdır. Bu akımın en önemli şairleri, Faruk Nafiz Çamlıbel, Yusuf Ziya Ortaç, Enis Behiç Koryürek, Halit Fahri Özansoy ve Orhan Seyfi Orhon 'dur.
Beş Hececi'ler şiirlerine Birinci Dünya Savaşı sırasında ve Milli Mücadele döneminde başlamışlardır. Şiirlerinde başta aruz ölçüsü kullanmışlar ancak sonradan hece ölçüsüne dönmüşlerdir.Şiirlerinde kahramanlık,yiğitlik,memleket sevgisi ön plandadır.

Yedi Meşaleciler, Beş Hececiler'e tepki olarak doğmuşlardır. "Sanat,sanat içindir"
 anlaşına sahiptirler. Bu topluluğu oluşturan isimler, Sabri Esat Siyavuşgil, Ziya Osman Saba, Yaşar Nabi Nayır, Muammer Lütfi, Vasfi Mahir Kocatürk, Cevdet Kudret, Kenan Hulusi Koray 'dır.

 Garipçiler ( Birinci Yeniciler ), 1940 yılına kadar gelen tüm akımlara karşı çıkan Orhan Veli, Oktay Rıfat Horozcu, Melih Cevdet Anday ortaklaşa "Garip" dergisini çıkarıp bu akımı başlatmışlardır. "Şiirde ölçü ve kafiye gereksizdir", "Her konu şiire girebilmeli","Şiirde önemli olan bütün güzelliğidir" gibi anlayışlara sahiptirler.

Hisarcılar, "Çınaraltı" dergisi ile Garip akımına karşı çıkan bir topluluktur.
 "Sanatçı bağımsız olmalıdır","Dildeki kargaşaya son verilmelidir", "Her alanda batı taklitçiliğine karşı çıkılmalı, gelenekler tümüyle reddedilmemelidir" gibi anlayışlara sahiptirler. Bu topluluğun en önemli isimleri, Mehmet Çınaraltı,Mustafa Necati Karaer, Gültekin Samanoğlu, İlhan Geçer, Münis Faik Ozansoy 'dur.


İkinci Yeniciler, Gariplere tepki olarak doğmuşlardır."Sözcüklerin anlamı değil söylenişi önemlidir","Şiirin kendine göre bir dili olmalı","Şiirin kendine göre bir dili olmalı" gibi anlayışlara sahiptirler. En önemli isimleri, Cemal Süreyya, İlhan Berk, Edip Cansever, Turgut Uyar, Ece Ayhan, Ülkü Tamer,Sezai Karakoç'dur.

--

- - İyi Ödevler - -
0