Cevaplar

2012-10-22T13:13:35+03:00

elektrokimyasal pil nedir

Yükseltgenme - indirgenme reaksiyonlarının uygun düzeneklerle oluşturulmaları ile, kimyasal enerji elektrik enerjisine veya elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülebilir. Bu amaçla hazırlanan düzeneklere "pil"denir. Düzenekte kendiliğinden yürüyen bir redoks reaksiyonun; elektron verme eğiliminde ve elektron alma eğiliminde olan türleri iki ayrı bölmede yer alır ve elektron alışverişi dış devreden akan elektronlarla sağlanır. Böylece dış devrede elektron akımı sağlanarak elektrik enerjisi elde edilir. Elektrokimyasal pil adını alan bu tür bir düzenek ile; türlerin yapılarından kaynaklanan potansiyel enerji farkı, elektrik enerjisine dönüşmüş olur. Şimdi bir elektrokimyasal pil örneğini Şekil 12.3 ile açıklamağa çalışalım. Şekildeki pilde; iki ayrı kapta Zn ve Cu metalleri kendi tuzlarının çözeltilerine batırılması ile iki yarı pil oluşturulmuştur. Bu iki çözelti bir tuz köprüsü (elektrik akımını iyi ileten KCl gibi bir elektrolitin çözeltisiyle doldurulmuş cam U boru) ile birleştirilmiştir. Elektrot olarak adlandırılan metal çubuklar da bir tel ile birbirine bağlanarak devre tamamlanır ve pilin akım verdiği gözlenir. I. ve II. kaplarda oluşan değişimler tabolda görülmektedir: http://img541.imageshack.us/ img541/ 2573/ okokok.jpg Bir pil devresinde çözeltilere daldırılmış çubuklar "elekrot" olarak adlandırılır. Yükseltgenmenin olduğu elektrot "anot", indirgenmenin olduğu elektrot ise "katot "olarak adlandırılır. Anotta dış devreye elektron verilir ve bölgesindeki çözeltide (+) iyonlar fazlalaşır. Katotta ise dış devreden elektron alınır ve bölgesindeki çözeltide (-) iyonlar artar. Çözeltileri birleştiren tuz köprüsü aracılığıyla artan (+) iyonlar (-) yüklü bölgeye, (-) iyonlar ise (+) yüklü bölgeye göç ederler. Böylece çözeltilerde yük birikimi oluşmaksızın elektrokimyasal pil çalışmış olur. Bir pil sistemi kısaca bir şema ile ifade edilebilir. Şekil 12.3'teki pil düzeneğinde Zn anot, Cu katot olduğuna göre pil şeması, Zn (k) | Z... ALINTIDIR...

1 5 1
2012-10-22T13:27:43+03:00

elektrokimyasal pil nedir

Yükseltgenme - indirgenme reaksiyonlarının uygun düzeneklerle oluşturulmaları ile, kimyasal enerji elektrik enerjisine veya elektrik enerjisi kimyasal enerjiye dönüştürülebilir. Bu amaçla hazırlanan düzeneklere "pil"denir. Düzenekte kendiliğinden yürüyen bir redoks reaksiyonun; elektron verme eğiliminde ve elektron alma eğiliminde olan türleri iki ayrı bölmede yer alır ve elektron alışverişi dış devreden akan elektronlarla sağlanır. Böylece dış devrede elektron akımı sağlanarak elektrik enerjisi elde edilir. Elektrokimyasal pil adını alan bu tür bir düzenek ile; türlerin yapılarından kaynaklanan potansiyel enerji farkı, elektrik enerjisine dönüşmüş olur. Şimdi bir elektrokimyasal pil örneğini Şekil 12.3 ile açıklamağa çalışalım. Şekildeki pilde; iki ayrı kapta Zn ve Cu metalleri kendi tuzlarının çözeltilerine batırılması ile iki yarı pil oluşturulmuştur. Bu iki çözelti bir tuz köprüsü (elektrik akımını iyi ileten KCl gibi bir elektrolitin çözeltisiyle doldurulmuş cam U boru) ile birleştirilmiştir. Elektrot olarak adlandırılan metal çubuklar da bir tel ile birbirine bağlanarak devre tamamlanır ve pilin akım verdiği gözlenir. I. ve II. kaplarda oluşan değişimler tabolda görülmektedir: http://img541.imageshack.us/ img541/ 2573/ okokok.jpg Bir pil devresinde çözeltilere daldırılmış çubuklar "elekrot" olarak adlandırılır. Yükseltgenmenin olduğu elektrot "anot", indirgenmenin olduğu elektrot ise "katot "olarak adlandırılır. Anotta dış devreye elektron verilir ve bölgesindeki çözeltide (+) iyonlar fazlalaşır. Katotta ise dış devreden elektron alınır ve bölgesindeki çözeltide (-) iyonlar artar. Çözeltileri birleştiren tuz köprüsü aracılığıyla artan (+) iyonlar (-) yüklü bölgeye, (-) iyonlar ise (+) yüklü bölgeye göç ederler. Böylece çözeltilerde yük birikimi oluşmaksızın elektrokimyasal pil çalışmış olur. Bir pil sistemi kısaca bir şema ile ifade edilebilir. Şekil 12.3'teki pil düzeneğinde Zn anot, Cu katot olduğuna göre pil şeması, Zn (k) | Z... ALINTIDIR...

1 5 1