Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T10:27:27+03:00

1) Küp, dikdörtgenler prizması, silindir, kürenin hacimlerini şekillerle göstererek formüle ediniz

V=a³
V=abc
V= ?r²h
V=4/3?³


2) Boyutları 24,5 cm, 16 cm, 2cm olan dikdörtgenler prizması şeklindeki ders kitabınızın hacmi kaç cm³ tür?
V=abcV=24,516cm2c m=784cm³


3) İçten içe taban yarıçapı 2cm, yüksekliği 20cm olarak ölçülen silindir şeklindeki dereceli kabın hacmi kaç cm³tür? (?=3)
V= ?r²h =32²20=240cm³

 

4) Eşit kollu terazi dengedeyken sağ koldaki binicinin bulunduğu yer işaretleniyor Daha sonra binici sağ kefeye en yakın konuma gelecek şekilde kaydırıldığında denge bozuluyor Bozulan dengeyi tekrar sağlamak için sol kefeye iki gramlık bir kütle koymak gerekiyor Buna göre;
a) Binicinin kütlesi kaç gramdır?

 

Binici sağ kefenin en yakınına kaydırıldığında bozulan dengeyi tekrar kurmak için,sol kefeye 2g lık bir kütle konulduğuna göre; binicinin kütlesi=mB=2d’dır Biniciyi sağ kefenin yanına kaydırmak, bu kefeye 2g’lık kütle koymak demektir

b) Binicinin terazi kolundaki ilk konumu ile son konumu arası on eşit bölmeye ayrılırsa her bölme kaç gram kütleye karşılık gelir?

 

Binicinin terazi kolunda bulunduğu ilk ve son konum arasını on eşit bölmeye ayırırsak;

10 bölme
2g’a kargelirse

x=2/10=0,2g
1 bölme
x g’a karşılık gelir

c) Sol kefeye konan bir cisim, sağ kefeye 14 gramlık bir kütle konulup binici 3 bölmeye çekilerek dengeleniyor Cismin kütlesi kaç gramdır?

 

Binicinin sağa doğru bir bölme kaydırılması, sağ kefeye 0,2 g eklenmesidir 3 bölme kaydırıldığına göre; 
mB = 0,2  3 = 0,6 g eklenmiş olur Cicmin kütlesi = mC = mK+mB = 14+0,6 = 14,6 g

d) Bir öğrenci kütlesini bilmediği bir cismi yanlışlıkla sağ kefeye koyuyor Bu durumda dengeyi sol kefeye 12 gramlık bir kütle koyup sağ koldaki biniciyi, 4 bölmeye çekerek sağlayabiliyor Buna göre öğrencinin sağ kefeye koyduğu kütle kaç gramdır?

 


d) Eşit kollu terazide binicinin bir bölme hareketi=0,2g 4 Bölmeye çekilerek sağ kefedeki cismin yanına 40,2 = 0,8g’lık kütle koymuş olur Sağ kefede mC+0,8 g, sol kefede ise 12 g’lık kütle varken denge sağlandığına göre; mK=mC+mB ise 12=mC+0,8 ise mC=12-0,8=11,2g

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T10:28:09+03:00

Eşit kollu terazinin kefelerinde şekildeki cisimler varken kütlesi 4 gram olan binici 5. bölmeye çekilerek denge sağlanıyor.

                  Buna göre, X cisminin kütlesi kaç gramdır?

                  

                    ÇÖZÜM :

                    Denge konumunda deniliyorsa; terazinin sol tarafa ile sağ tarafı birbirine eşit demektir. Bundan yararlanarak;

                   6 gram = x + 4 gram      yazabiliriz.

                   4 gram gelen binici 10 bölmede, her bölmeye düşen kütle 4/10 = 0,4 gram.

                   Bunlardan yararlanarak yeni bir eşitlik yazarsak.

                    6 gram = x + 5.0,4 gram

                    6 gram = x + 2

                    x = 4 gram olarak bulunur.

 

                    SORU :

                    Demir bilye ezilerek madeni para biçimine getirilmiştir.

                    Bu maddenin, kütle, boyut ve ağırlık özelliklerinden hangisi ya da hangileri değişir?

                    ÇÖZÜM :

                    Madde; yükseklik, genişlik ve derinlik olmak üzere üç boyutludur. Şekli değişen maddenin boyutu da değişir.

                    Kütle, madde miktarıdır. Ağırlık ise bu kütleye etki eden yer çekimi kuvvetidir. Demir bilye ezildiğinde yalnız şekli değiştiğinden kütlesi ve ağırlığı değişmez.

 

                    SORU :

                    Bir cisim, ekvator ve kutup bölgelerinde aynı sıcaklık ve basınç şartlarında ölçülüyor.

                    Bu cismin, kütle, boyut ve ağırlık niceliklerinden hangileri farklı değerlerde bulunur?

                    ÇÖZÜM :

                    Kütle, madde miktarıdır. Bu miktar artırılıp, eksiltilmediği sürece değişmez.

                    Maddenin boyutları basınç ya da sıcaklık değişmeleri ile değişebilir. Fakat bu şartlar aynı olduğundan cismin boyutu değişmez.

                    Ağırlık, yerin cisme uyguladığı çekim kuvvetidir ve dünyanın merkezine olan uzaklığa bağlıdır. Kutuplar, ekvatora göre yerin merkezine daha yakındır ve cisimler burada daha ağır ölçülür.

 

                    SORU :

                    Bir bardak su; sıcaklığı sabit, havası temiz bir yerde uzun süre bekletiliyor.

                    Bardaktaki suyun; rengi, yüksekliği ve kütlesi niceliklerinden hangileri değişir?

                    ÇÖZÜM :

                    Su her sıcaklıkta buharlaşabilen bir maddedir. Zamanla su bir miktar buharlaşarak kütlesi ve yüksekliği azalacaktır.

                    Suyun rengi, ayırt edici bir özelliktir ve değişmez. Miktara bağlı değildir.

 

                    SORU :

                    X cismi, şekildeki sıvı dolu taşırma kabına bırakıldığında 20 g sıvı taşırıyor.

                    Kap 50 g ağırlaştığına göre X cisminin kütlesi kaç g dır?

                   

                     ÇÖZÜM :

                     Bir kaptaki kütle artışı ( ağırlaşma ) kaba konan kütle ile kaptan giden kütlenin farkına eşittir.

                     Dolayısı ile X cisminin ağırlığı

                                  Ağırlaşma = Gelen kütle - Giden kütle

                                    50 g = X - 20 g

                                        X = 70 g dır. 

 

                     SORU :

                     Hacmi 100 cm³ olan taşma kabının 70 cm³ ü sıvı ile doludur. Bu kaba bir cisim bırakıldığında hacminin yarısı sıvıya batarak kap dışına 30 cm³ sıvı taşıyor.

                     Buna göre cismin hacmi kaç cm³ tür?

                    

                     ÇÖZÜM :

                     Sıvıya bırakılan cisim kapta 30 cm³ lük sıvının yükselmesine neden olmuştur ve 30 cm³ sıvının da taşmasına neden olmuştur. Terdeğiştiren sıvı miktarı 60 cm³ dür. Bu, cismin sıvıya batan hacminin neden olduğu bir değişimdir. Dolayısı ile cismin batan hacmi 60 cm³ dür. Bu da hacminin yarısı kadar olduğundan cismin hacmi 120 cm³ dür.

 

                      SORU :

                      Boş bir kap şekildeki gibi sıcaklığı sabit X sıvısı ile dolduruluyor.

                      Kap dolana kadar, X sıvısının zamanla

                      d : öz kütle

                      m : kütle

                      V : hacim niceliklerinden hangileri değişmez?

                     

                       ÇÖZÜM :

                       Öz kütle, katı ve sıvılar için ayırt edici özelliktir. Miktara bağlı değildir. Sıcaklık sabit olduğundan sıvının öz kütlesi sabittir. Kaba sıvı eklendikçe kütle ve hacim oranları sabit kalacak biçimde artmaktadır.

                       d = m / V = 2m / 2V = 3m / 3V = sabit 

 

                     SORU :

                     X, Y, Z sıvılarının kütle - hacim grafikleri şekildeki gibidir.

                     Bu sıvıların hangilerinin öz kütlesi değişmemiştir?

                    

                      ÇÖZÜM :

                      Y sıvısının farklı hacimlerdeki öz kütlesine bakıldığında değerinin değişmediği görülür.

                      dY = mY/VY

                      m/V = 2m/2V = 3m/3V

                      X ve Z sıvılarının farklı hacimlerdeki öz kütlelerine bakıldığında değerlerinin değiştiği görülür.

                      dx = mx/Vx

                      2m/V > 3m/2V > 4m/3V

                      dz = mz/Vz

                      m/2V < 2m/3V < 3m/4V

                      X in öz kütlesi azalırken, Z nin ki artmaktadır

0