1-hidrojen ve oksijen tepkimeye sokulursa hem H2O2 hemde H2O bileşikleri oluşabilir. Bu durumun nededinini Dalton Atom Teorisi ni kullanarak Açıklayınız. 2-Deneysel verilerin yorumlanması ve bunlardan yeni hipotezlerin oluşturulmasının bilimsel yöntem için neden esas olduğunu açıklayınız. Acil yardım Arkadaşlar

2

Cevaplar

2012-10-22T12:06:54+03:00

daltonun kanunu katlı oranlar sorunun cevabı zaten kanunda geçio  aralarında bi oran var

Daltonun sabit oranlar yasası: İki element birden fazla bileşik meydana getiriyorsa, birleşen iki elementin farklı miktarları arasında ağırlıkça tam sayılarla ifade edilen basit bir oran bulunur.

Çözüm

H2O2 de 2g H 32 g O vardır.İkimci bileşikte ise 2 g H a 16 g O var,buradan her iki bileşiktede aynı miktar H ile birleşen 32 g O ile 16 g O yu birbirine oranlarsak 2 yi elde etmiş oluruz.


 2. soru ise 
Tez, Hipotez, Teori, Yasa, Bilimsel Yöntem, Bilimsel Düşünce, Bi
Tez (İddia) Nedir?
Tartışmaya, iddiaya dayanarak bir öneri, fikir ileri sürmek.

Hipotez (Önerme) Nedir?
Bir gözlemin, bir olayın, bir olgunun ya da bilimsel bir problemin, üzerinde daha fazla inceleme yapılarak test edilmesine olanak veren, öneri niteliğinde açıklama.

Teori (Kuram) Nedir?
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, mevcut bilgi birikimi düzeyinde doğruluğu büyük ölçüde kabul edilmiş, ancak yine gözlem ve deneyler yoluyla yanlışlanabilme olasılığı bulunan, öngörülerinde doğru çıkmış hipoteze, teori (kuram) denir. Teoriler, gözlem, deney, akıl ve mantık yollarıyla her defasında doğrulanabilmelidir.

Yasa (Kanun) Nedir?
Tekrarlanan gözlem ve deneylerle, aynı şartlarda aynı sonuçları verdiği kesin olarak belirlenen, akla ve mantığa uygun, genel kanıya göre kabul görmüş, değişmez nitelik kazanmış, yanlışlanma olasılığı olmayan gerçek bilgiye, yasa (kanun) denir. Yasalar değişmezlik ilkesine sahiptir. Yanlışlamaya çalıştığınızda, yasayı çökertmeniz mümkün olmaz. Yasalar en gerçek değişmezlerdir. Biz bu mevcut değişmezleri kullanarak yeni değişmezler ortaya çıkarmaya çalışırız.

Bilimsel Yöntem:
Olayları, olguları açıklamaya veya bilimsel bir problemi çözmeyi çalışırken kullandığımız yöntemdir. Bu yöntemi kullanırken, gözlemlerden ve deneylerden faydalanırız. Ortaya attığımız iddianın başkaları tarafından sınanabilme olanağı bulunmalıdır. Yoksa ortaya attığınız iddia boş, anlamsız ve değersiz bir iddia olacaktır. Dizgeli bir şekilde yapılan gözlem, deney, test, ölçme, araştırma, inceleme, birer bilimsel yöntemdir.

Bilimsel Düşünce:
Akla ve mantığa uygun olarak, mevcut değişmez bilgileri kullanarak yeni değişmez bilgiler ortaya çıkarma çabasıdır. Bilimsel bir çalışma yaparken ya da çözmeye çalıştığınız sorun üzerinde düşünürken sadece algısal gözlemlerden ve mevcut bilgi birikiminden faydalanmayız. Bilimsel düşünceye katkısı olan başka unsurlar da vardır. Bunlar, hayal gücü, yaratıcılık ve görebilirlik’ tir. 

1 5 1
2012-10-22T13:12:30+03:00

H2O2 de 2g H 32 g O vardır.İkimci bileşikte ise 2 g H a 16 g O var,buradan her iki bileşiktede aynı miktar H ile birleşen 32 g O ile 16 g O yu birbirine oranlarsak 2 yi elde etmiş oluruz. ALINTIDIR...

0