Cevaplar

2012-10-22T11:42:06+03:00

Sembolü : 

Açıklaması : Triad olarak adlandırılır. Monad ile diyad’ın birleşmesinden 
oluşur. Yani erkek ile dişi enerjinin birleşiminden oluşan eser, çocuğu anlatır. 
Eski Mısır’da Osiris ve İsis’in çocukları olan Horus ile temsil edilir. Bunu 
akıldan çıkan, fikirle oluşan eser olarak da görebiliriz. Üç sayısı ve üçgen bu nedenle en çok kullanılan ve çok kutsal sayılan bir sembolizmadır. Yaratılışın temelinde birin üçe, üçün bire yansıması yatmaktadır. Birin sembolü olan nokta(Göz de aynı anlama gelmektedir) ve üçün sembolü olan üçgenin iç içe kullanıldığı birleşik sembolde de bu anlatılmaktadır. Üç sembolü ayrıca insanın oluşumundaki ateş, su ve toprak ile tanrının oluşumundaki ruh, can, bedeni anlatır. Ruh ateşten, can sudan ve beden topraktan üretilmiştir. Üçgen aynı zamanda evreni de temsil eder. 

 

Sayı : 4

Sembolü : 

Açıklaması :Tetrad olarak adlandırılır. Kainatı kaostan düzene geçiren dört 
temel gücün ifadesidir. Bunlar Ateş, Su, Toprak ve Havadır. Bunlara 
mahşerin dört atlısı da denilir. Mu sembolizması içinde haç sembollerinin bu dört gücü ifade ettiğini göreceğiz. Bu nedenle kare yerine, Hristiyanlar için de kutsal sayılan haç veya + işareti de kullanılır. Dört sayısı genellikle dünya ve fiziksel gerçekle ilgili sayıdır ve düzeni tanımlar. Dünyanın ve fiziksel gerçeğin dört yönü, dört boyutu ve dört mevsimi vardır. Aristo bunu biraz ,daha ileri götürerek dört niteliği belirlemiştir. Bunlar kuru, ıslak, sıcak ve soğuktur. Her elementin iki niteliği bulunur. Toprak kuru ve soğuktur. 
Su ıslak ve soğuktur. Hava ıslak ve sıcaktır. Ateş sıcak ve kurudur. Bundan da görülebileceği gibi her element bir diğeriyle bir niteliğini paylaşmaktadır. Bu durumda bir elementin bir niteliğini değiştirerek diğerine dönüşmesi olasıdır. 

Sayı : 5

Sembolü : 

Açıklaması : Pentad olarak adlandırılır. İnsanın ve üzerinde yaşadığı dünyanın sembolüdür. Diyad ile triad’ın toplamı olan pentad dünyasal sevginin ve evliliğin sembolüdür. Ateş, su, toprak ve havanın toplamından oluşan dünyayı temsil eder. Yine bu dört elementin birleşiminden oluşan insanı da temsil eder (5. Element)

 

Sayı : 6

Sembolü : 

Açıklaması : İç içe geçmiş ve iki farklı yöne bakan üçgenler de yine çok eski bir semboldür. Bu yıldıza adalet yıldızı denilir. İsrail devletinin bayrağında da yer alan bu yıldız, kralları David’den çok daha önce bulunmuş bir semboldür. 
Yıldız evrenin altı yönünü gösterir; kuzey, güney, doğu, batı, aşağı ve yukarı. Yukarı bakan üçgen tanrıya ulaşmayı, aşağı bakan üçgen ise yeniden doğuş yasası gereği geriye dönüşü anlatır. Bu uçlardan herbiri bir fazileti temsil eder.

 

Sayı : 7

Sembolü : 

Açıklaması : Kutsal üçlü triad ile düzeni oluşturan tetrad’ın birleşmesinden 
oluşmuştur. Tekamül yasasının sembolüdür. Evrende pekçok şey yedi 
üzerine kurulmuştur. Sesin yedi ana notası, ışığın yedi ana rengi, insandaki 
yedi ana çakra gibi. Bu sembol Mu sembollerini incelerken kraliyet 
armasında da karşımıza çıkacaktır.

 

Sayı : 8

Sembolü : 

Açıklaması : Oktad olarak adlandırılır. İç içe geçmiş iki kareden oluşan, 
sekiz kenarlı bir yıldızdır. Özellikle Türk işleme sanatlarında çok karşılaştığımız bu sembol adaleti temsil eder. Bu sayı dördün iki katı veya 
üstün halidir. Fiziksel dünyanın dengelenmesini temsil eder. 

Sayı : 9 
Sembolü : 9

Açıklaması : Dokuz tamamlama ve hikmeti temsil eder. Dokuz üçün 
karesidir ve son tam sayı olarak bir devrenin tamamlandığını haber verir. 
Dünya kültürlerinde 9 sayısı hemen hemen hep aynı şekilde gösterilmiştir. 
Bazen bunu spiral bir girdaba benzer şekilde de ifade edildiğini görüyoruz. 
Yani bir akış ve bitişin simgesi adeta. 

Sayı : 10

Sembolü : 

Açıklaması : Tetraktis olarak adlandırılır. Dört bölümlü üçgenden oluşmuştur. 
İlk dört sayının toplamı olan on sayısı mükemmelliğin sembolüdür. Aynı 
zamanda kamil insanı, yani insanla tanrının bir olmasının sembolüdür. Sıfır ile bir sayısının yan yana gelmesiyle oluşan on sayısı hiçlikle, tekliğin ahengini ifade eder. Bu nedenle makro kozmo

1 5 1
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T11:49:21+03:00

roma rakamları  vssssssssssssssssss.

0