Cevaplar

2012-10-22T15:26:27+03:00

 

SOSYAL BİLGİLERHATIRLATMA TESTLERİ                                            22.10.2012

  ADI SOYADI

 

VELİSİNİN İMZASI

OKUL NO

 

4-A SINIF ÖĞRETMENİ  H.AHMET CİN

 

       

 

1Aşağıdakilerin hangisi zorunlu ihtiyaçlarımız arasında yer almaz?

 A)Beslenme        B)Sağlık         C)Resim yapmak             D)Barınmak

 

 2.     I. Emek

         II. Et

         III. Kalem

         Yukarıda verilenlerden hangileri insanların beslenme ihtiyaçları ile ilgilidir?

A) Yalnız I               B) Yalnız II              C)II ve III                       C) I ve II

 

3.Paranın nasıl kullanılacağıyla ilgili yapılan plana bütçe denir.

Aile bütçesi oluşturulurken aşağıdakilerden hangisine öncelik verilmelidir?

A)Seyahate        B)Eğlenceye       C)Spor faaliyetlerine                  D)Temel gereksinimlere

 

4.Aşağıdakilerden hangisi aile bütçesine ait bir gider değildir?  

       A)Giyim                    B)Maaş               C)Kira                       D)Beslenme

 

5.Evlerine yeni bir televizyon almak isteyen Mert’ in ailesi televizyon alırken;

   1- Üretim ve son kullanma tarihine bakmak

   2- TSE ve garanti belgesi olup olmadığına bakmak

   3- Aynı kalitedeki televizyonlarının farklı satış yerlerindeki fiyatları karşılaştırmak

 

     Bu davranışların hangisi ya da hangilerini yapmaları gereklidir?  

     A) Yalnız 1                  B)Yalnız 3            C) 2 ve 3                        D) 1 ve 2

 

6.Besin maddeleri hangi kuruluşun izniyle üretilir?

A)Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı      B)Ticaret Bakanlığı   C)Ulaştırma Bakanlığı     D)Orman Bakanlığı

 

7. Aşağıda belirtilenlerden hangileri bir ailenin giderleri arasında yer almaz?                                                                         

  A)Elektrik, telefon, su faturası         B)Yiyecek giderleri     C)Yakacak giderleri       D)Kira geliri

 

8.Ailenin, bireylerin ihtiyaçlarına göre ayarladıkları, gelir ve giderlerini gösteren listeye denir.

    Yukarıda verilen tanım aşağıdakilerden hangisini açıklamaktadır?

A)Aile planlaması       B)Aile dayanışması       C)Aile bütçesi            D)Aile giderleri

 

9.Ekmeğin ham maddesi olan ve ülkemizde yaygın olarak üretilen tahıllar arasında yer alan buğday aşağıdaki bölgelerimizden hangisinde en fazla yetiştirilmektedir?

A) İç Anadolu          B)Akdeniz              C)Karadeniz             D)Ege

 

10.Süt almak için markete giden Mert’ in alış veriş sırasında aşağıdakilerden hangisine bakmasına gerek yoktur?

A)Üretim tarihine      B)TSE damgasına        C)Son kullanma tarihine        D)Paketin güzelliğine

 

11.Marketten alıp eve getirdiğimiz bir ürünün son kullanma tarihinin geçtiğini gördüğümüz zaman aşağıdakilerden öncelikle hangisini yapmamız doğru olur?

A)Ürünü, faturası ile beraber aldığımız markete götürmek.             B) Ürünü çöpe atmak.

C)Tükoder’ e şikâyet etmek.                                                             D) Mahkemeye vermek.

 

12.Aşağıdaki davranışların hangisini yaparsak aile bütçemize katkıda bulunmayız?

A)Dişlerimizi fırçalarken suyu açık bırakmayarak         B) Odamızı temiz ve düzenli kullanarak

C)Odaların gereksiz yanan ışıklarını söndürerek           D)Her istediğimizi ailemize aldırmayarak

 

13.Aşağıdakilerin hangisi insanın yaşamını sürdürebilmesi için gerekli olan temel ihtiyaçlardan biridir?

A) Tiyatroya gitmek       B)Müzik kursuna gitmek       C)Çeşitli besinlerle beslenmek           D)Oyuncaklarla oynamak

 

 

 

 

14.İnsanların geçimlerini sağlamak için sürekli yaptıkları işe meslek denir.

Buna göre aşağıdaki mesleklerin hangisi eğitim gerektirmez?

A)Avukatlık       B)Fırıncılık         C)Mühendislik         D)İtfaiyecilik

 

15.Ülkemizde üretilen malların kalitesini denetlemek amacıyla ………………….. kurulmuştur.

 A) Tüketiciyi Koruma Derneği              B)Belediye Zabıta Birliği

 C)Türk Standartları Enstitüsü               D)Aile Bütçe Planlaması

 

16.Aşağıdaki atasözlerinden hangisi tasarrufun önemini en iyi şekilde açıklamaktadır?

A)Körle yatan şaşı kalkar.              B)Damlaya damlaya göl olur.

C)Sakla samanı gelir zamanı.         D)Üzüm üzüme baka baka kararır.

 

17. Ahmet ve kardeşi Ali kendilerine bilgisayar almak için bazı harcamalardan tasarruf etmeye karar vermiştir.

Buna göre Ahmet ile kardeşi Ali’nin aşağıdaki harcamalardan öncelikle hangisinden tasarruf etmeleri beklenebilir?

A)Gezi harcamalarından     B)Kırtasiye harcamalarından    C)Yiyecek harcamalarından     D)Giyecek harcamalarında

 

18. Alış veriş yaparken aşağıdakilerden hangisini yapmamalıyız?

A)Üretim ve son kullanma tarihine bakmalıyız.                  

B)Arızalı ürünleri yedi gün içerisinde iade etmeliyiz.

C)Ürünün kalitesinden çok fiyatına bakmalıyız.

D)Ürünleri iade ederken mutlaka fiş veya faturasını da beraberinde götürmeliyiz.

 

19.Aşağıdaki ürünlerin hangisinde garanti belgesi olmaz?

A)Televizyon                  B) Bilgisayar                 C)Karpuz                       D)Çamaşır Makinesi

 

20.Hasan, yaşadığı şehirde hava durumunun bir gün sonra nasıl olacağını merak etmiştir.

   Sizce Hasan bir gün sonraki hava durumunu aşağıdakilerden hangisinde öğrenemez?

 A)Televizyondan               B)İnternetten              C)Meteorolojiden                   D)hastaneden

 

SAYIN VELİ:Değerlendirme testi sonuçları yukarıda verilmiştir.çocuğunuzun sınıf içindeki durumunu tesbit

ederek,öğretmenle işbirliği içinde çocuğunuza gerekli yardımları yapmanız çocuğunuzun yararına olacaktır

                                                                                                                                        BAŞARILAR

 

ADI SOYADI

 

NO:

 

YANLIŞ

 

DOĞRU

 

PUAN

 

BAŞARISIZ

GEÇER

ORTA

İYİ

PEKİYİ

5

10

15

20

25

30

35

40

45

50

55

60

65

70

75

80

85

90

95

100

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                               

 

0