Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T13:37:10+03:00

Genetik olayların hücrede moleküler düzeydeki temeli genetik mater-yal görevini üstlenen nükleik asitlerin yapı ve özelliklerine dayanır Nükleik asitlerin iki türü olan deoksiribonükleik asit (DNA) ve ribonükleik asit (RNA) temelde aynı yapısal özelliklere sahiptir

1 1 1
2012-10-22T13:37:13+03:00

DNA: Deoksiribo Nükleik Asit


dna ya da deoksiribonükleik asit temel kalıtsal bir canlının tüm hücrelerin mevcut malzemesidir ve temelde hücre fonksiyonları, büyüme, üreme ve ölüm için mavi baskı sağlar. Çift iplikçikli sarmal yapısı denilen dna yapısı ilk 1953 yılında Watson ve Crick tarafından tanımlanmıştır.

Sonra çok büyük ilerleme, sentez, sıralama ve düzenleme DNA yapılmıştır. dna bu gün sıralı ya da detaylar için analiz ve hatta genleri dna işlev ve yapı değişiklikleri neden takılmış olabilir.

DNA'ın yapısı

dna dört temel kimyasallar tür polimer moleküldür. Bu deoxyribonucleotides denir. İçerdikleri:

şeker (deoksiriboz) olumsuz şarj fosfat grubu üsler: adenin (a) sitozin (c) guanin (g) timin (t)

Nükleotidlerin birbirine kovalent fosfodiester bağları ile bağlı.

Çift sarmal telli

Yapısı bakıldığında, Watson ve Crick dna çift telli sarmal ya da bükülmüş bir merdiven bulundu. Burada Merdiven basamakları üsleri kurma ve şeker fosfatlar dış vardır.

Orada hidrojen bağları büyük Pürin Bankası arasında (a veya c) bir iplikçik ve diğer zincir üzerinde bir küçük pirimidin Bankası (t veya c). Baz çifti dizisi genellikle DNA'ın yapısını birincil denir. Bu dizi gerçek dna yapısını belirler.

dna neden önemlidir?

dna Genetik kod taşır ve bu yeni proteinler yaptığında ne protein sentezi mekanizması tarafından okunmaktadır.

dna ve proteinler arasındaki ilişkiyi canlılar için hayati önem taşımaktadır. Bir proteinin vücutta bulunan bol ve karmaşık bir moleküldür. Bunlar vücut yapısı (yapısal proteinler) peygamberler, enzimler, hormonlar vb şekillendirme için önemli olabilir.

Şekil ve DNA'ın el kullanımı

dna çeşitli şekillerde ve uzunluklarda olabilir. Fizyolojik koşullar altında sözde b-formunda, sağ elini kullanan bir çift iplikçikli sarmal dna bulunur. 10.4 Her baz çiftinden sonra ya da 34nanometers etrafında tekrar bükülme veya sarmal olduğunu. dna kalınlığı hakkında 2nm ve baz çifti kalınlığı yaklaşık 0.34nm. 

alıntı 

 

1 5 1