Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T13:39:46+03:00

Böbrekler ve görevleri

Karın arka duvarında, bel bölgesinin iki yanında her biri ortalama 10 cm boyunda, 150 gram ağırlığında, kuru fasulye tanesi biçiminde iki adet böbrek vardır. Her böbreğin üst tepesinde kana önemli hormonlar salgılayan birer "böbreküstü bezi" bulunur. Böbreğe bağlanan atar damar, toplar damar, sinirler ve idrar kanalı "bilum" adı verilen karın bölgesinden giriş yaparlar. Böbrek ana dokusu yaklaşık bir milyon "nefron" adı verilen mikroskobik kılcal damarlar yumağından meydana gelmiştir.

* Böbreklerin görevi şöyle özetlenebilir.
- Kanın asit-baz dengesini sabit tutmak.
- Vücudun su ve elektrolit dengesini sağlamak.
- Zararlı maddeleri idrar yoluyla vücuttan dışarı atmak.

 
2 3 2
2012-10-22T14:06:18+03:00

Böbreklerin işlevleri beş çatı altında toplanabilir:

Metobolizma atık ürünleri olan üre, kreatinin, ürik asit, ilaç ve toksinlerin vücuttan atılmasını sağlamak Vücut sıvı elektrolit dengesini düzenlemek Vücudun asit baz dengesini düzenlemek Kan basıncını ayarlamak Alyuvar yapımını uyarmak

Böbreğin işlevlerinin daha iyi anlaşılması için böbrek fizyolojisinin iyi bilinmesi gerekir.

0