Cevaplar

2012-10-22T16:10:14+03:00


Doğada bulunan hayvanlar beslenme, çoğalma şekli, gelişim özellikleri ve yavru bakımı açısından farklılık gösterirler Bu nedenle hayvan gruplarının hayat döngüleri birbirinden farklıdır
Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, üremesi (çoğalması) ve ölmesini içine alan süreye hayat döngüsü denir Hayat döngüsü üreme olayı ile başlar 
Hayvanlarda da üreme, insanlar gibi döllenme olayı sayesinde gerçekleşir Hayvanlarda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücrelerinin) çekirdeklerini birleşmesine döllenme, döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir Zigot oluştuktan sonra gelişerek embriyo denilen canlı taslağını oluşturur Oluşan embriyoda gelişimini tamamlayarak yeni bir canlıyı oluşturur Embriyonun büyüyerek gelişebilmesi için beslenmesi ve korunması gerekir Bunun için embriyoya uygun bir ortam sağlanmalıdır 

2- Döllenme Çeşitleri :

a) Dış Döllenme : 

Sperm ve yumurta hücrelerinin vücut dışında, suda birleşmesidir Bu canlılar döllenme şansını arttırabilmek için aynı anda aynı yerlere çok sayıda üreme hücresi bırakırlar Döllenme ve döllenme sonucu oluşan embriyonun gelişimi suda olur
Balık, kurbağa ve suda yaşayan omurgasızlarda görülür 

b) İç Döllenme :

Sperm ve yumurta hücrelerinin dişi canlının (annenin) vücudunda birleşmesidir (Karadaki çevresel olumsuzluklardan dolayı iç döllenme gerçekleşir) İç döllenme olayında erkek birey çok sayıda, dişi birey az sayıda üreme hücresi oluşturur
İç döllenme şansı, dış döllenme şansından daha yüksektir
Kuşlar, sürüngenler, suda yaşayan memeliler (omurgalılar) ile karada yaşayan memeliler, insanlar ve diğer canlılarda görülür

1 4 1
2012-10-22T16:10:25+03:00

1- Hayat Döngüsü :

Doğada bulunan hayvanlar beslenme, çoğalma şekli, gelişim özellikleri ve yavru bakımı açısından farklılık gösterirler Bu nedenle hayvan gruplarının hayat döngüleri birbirinden farklıdır
Doğada yaşayan canlıların doğması, büyümesi, gelişmesi, üremesi (çoğalması) ve ölmesini içine alan süreye hayat döngüsü denir Hayat döngüsü üreme olayı ile başlar 
Hayvanlarda da üreme, insanlar gibi döllenme olayı sayesinde gerçekleşir Hayvanlarda, erkek ve dişi üreme hücrelerinin (sperm ve yumurta hücrelerinin) çekirdeklerini birleşmesine döllenme, döllenme sonucu oluşan döllenmiş yumurta hücresine zigot denir Zigot oluştuktan sonra gelişerek embriyo denilen canlı taslağını oluşturur Oluşan embriyoda gelişimini tamamlayarak yeni bir canlıyı oluşturur Embriyonun büyüyerek gelişebilmesi için beslenmesi ve korunması gerekir Bunun için embriyoya uygun bir ortam sağlanmalıdır 

2- Döllenme Çeşitleri :

a) Dış Döllenme : 

Sperm ve yumurta hücrelerinin vücut dışında, suda birleşmesidir Bu canlılar döllenme şansını arttırabilmek için aynı anda aynı yerlere çok sayıda üreme hücresi bırakırlar Döllenme ve döllenme sonucu oluşan embriyonun gelişimi suda olur
Balık, kurbağa ve suda yaşayan omurgasızlarda görülür 

b) İç Döllenme :

Sperm ve yumurta hücrelerinin dişi canlının (annenin) vücudunda birleşmesidir (Karadaki çevresel olumsuzluklardan dolayı iç döllenme gerçekleşir) İç döllenme olayında erkek birey çok sayıda, dişi birey az sayıda üreme hücresi oluşturur
İç döllenme şansı, dış döllenme şansından daha yüksektir
Kuşlar, sürüngenler, suda yaşayan memeliler (omurgalılar) ile karada yaşayan memeliler, insanlar ve diğer canlılarda görülür

1 1 1