Cevaplar

2012-10-22T16:25:50+03:00

1-Homolog (eş) kromozomların karşılıklı gelen eş-lokuslarının her birinde yer alan; çekinik, baskın veya eş baskın karakterleri taşıyabilen özgün ve karşılıklı gelen genlere alel gen denir.
2-Mayoz bölünmede bu alel genler arasında parça alış verişi sonucu, yavrularda yeni karakterlerin konbinezonları ortaya çıkar.
3-Bir karekter üzerinde aynı yada farklı yönde etkili olan iki veya daha fazla genden herbiri

kaynak:http://www.ebilge.com/63646/Alel_gen_nedir.html

2 5 2
2012-10-22T17:05:48+03:00

Biri anneden diğeri babadan gelen ve bireyin bir gen çiftini oluşturan genlere alel gen yada alel genler denir. Alel genler aynı karakterleri denetleyen fakat farklı etkileri olan genlerdir. Örneğin; göz rengi genleri ( mavi renk, ela renk, kahverengi..)
bu resimde çaprazlamaya örnek

0