Cevaplar

2012-10-22T16:23:47+03:00

Düldül Dağı, Osmaniye İli'ne bağlı Düziçi İlçesi'nin kuzeydoğu yönündeki dağın adıdırDüldül Dağı'nın denizden yüksekliği 2220 metredirAyrıca bu dağın kuzeyinde, Berke Barajı yakınlarında Eğri Düldül diye bir dağ daha vardır

Efsaneye göre Ali'nin atı Düldül, bu yöreden geçmiş ve ayak izini bırakmıştır İsmi buradan gelmektedir Volkanik bir dağ olduğu söylenmektedir 2000 metreye kadar karaçam ormanı ve maki bitkileri ile kaplıdır

Amanos Dağları, Nur Dağları olarak da bilinir (Halk arasındaki diğer adı: Gavur Dağları) Toros Dağları sisteminin en güneyindeki bölümünü olan dağlardır

Kuzeyden güneye doğru uzanarak Asi Nehri'nin Akdeniz'e döküldüğü Samandağ deltasında sona erer Bittiği noktanın karşısında kıyıda ve Suriye sınırındaki gösterişli Keldağ vardır Sıradağların büyük bir kısmı Hatay'da olup Amik Ovası ile Akdeniz'i birbirinden ayırır Sıradağların en yüksek noktası Hatay'ın Hassa ilçesindeki Mığır Tepesi(veya Bozdağ)'dir Bu noktada yükseklik 2262 m'dir 

1 5 1
En İyi Cevap!
2012-10-22T16:41:49+03:00

Yeryüzü şekillerinin oluşması ve değişmesi hem iç, hem de dış güçlere bağlıdır Yüzeydeki yükselmelere dünyanın içindeki güçler, yani iç güçler yol açar Buna karşılık dış güçler, yani su, rüzgar ve buz bu yükseltileri yeniden düzleştirmeye çalışır Tektonik ve magmatik olaylar, arazi yapılarının farklılığı ve dış güçlerin farklı etkileri çok çeşitli yeryüzü şekillerinin oluşmasına yol açar Bunlar:

1 Güçlerin Etkisi 

2 Aşınma

3 Sürüklenme ve Taşıma

4 Tortullaşma ve Yeniden Oluşum

Güçlerin Etkisi

Dünya’nın kabuğunun soğumasından bu yana sürekli yinelenen bir süreç söz konusudur İç güçler yüzeyde yükseklik farklılıklarına neden olurken, yani dağlar, kayalar, çukurlar, yanardağlar ya da başka yükseltiler oluştururken, dış güçler de bunları sürekli biçimde aşındırır, yontar ve doldurur Güneş enerjisinin ve iklim etmenlerinin (sıcaklık farkı, yağış, rüzgar vb) etkisi altındaki jeolojik süreçler dış güçleri oluşturur

2 5 2