Cevaplar

2012-09-23T18:57:39+03:00

Kalıtım :Fiziksel ve psikolojik karakterlerin ana-babadan, çocuklarına nakledilmesi. Bu karakterler, hatta içgüdü davranışları nesilden nesile kromozomların üzerindeki kalıtım birimleri (genler) tarafından nakledilir. Genetik ilmi, kalıtımın dayandığı fizyolojik ve biyokimyasal temelleri açıklar
adaptasyon:   Bir canlının belli bir çevrede yaşama ve üreme şansını artıran kalıtsal özelliklerin tümüne  ( uyum sağlamasına )   adaptasyon denir.     
modifikasyon: Bir canlıda karakterlerin oluşumunu genetik yapı ve çevre koşulları etkiler.

kalıtsal genetik hastalıklar: anneden çocuga veya babadan çocuga geçen genetik hastalıklardırlar.örneğin: hemofili,renk körlüğü,ortak hücreli anemi ve down sendromu buna en güzel örbeklerdir


kolay gelsin :D


0
2012-09-23T18:59:36+03:00

 MODİFİKASYON
 Çevre şartlarının meydana getirdiği değişikliklere Modifikasyon denir.

Kalıtsal değildir. 
Genlerin yapısı değil, işleyişi değişir. 
Isı, ışık, besin, nem, basınç, yer vb. etkilerle fenotipte değişiklikler olur. 

   ADAPTASYON

Canlıların sahip olduğu karakterleri ile ortama uyum sağlamalarıdır.

Kalıtsaldır. 
Çevre şartlarına bağlı olarak yeni karakterler oluşmaz ve karakterlerinde değişme olmaz. 
Develerin su ve besin depo etme özelliği. 
Kaktüsün su depo etme özelliği ve sıcağa dayanma özelliği çölde yaşama imkanı verir.Nemli yerlerde bu özellik değişmez. 
Göz bebeğinin ışıkta küçülmesi, az ışıkta büyümesi. 
Bukalemun’un bulunduğu ortama göre renk değiştirmesi. 
              Adaptasyon gende var olan karakterlerin açığa çıkmasıdır.

 

        MUTASYON 
        Genlerde meydana gelen ani değişikliklere mutasyon denir.

Yüksek ısı, radyasyon, kimyasal maddeler, U.V, mor ötesi, kızıl ötesi ışınlar X ışınları, α , β ışınları...........vb. etkilerle oluşur. 
Genlerin yapısı değişir. 
Mutasyon vücut hücrelerinde meydana gelirse kalıtsal değildir. Kalıtsal olabilmesi için eşey hücrelerinde olması gerekir. 
Mutasyona uğrayan gene mutant gen denir. 
Mutasyonlar ikiye ayrılır. (Nokta mutasyonlar, kromozomal mutasyonlar ) 
 

Nokta mutasyonları : DNA’ nın belli bir yerinde meydana gelen değişikliklerdir.

Kromozom mutasyonları : Kromozom parçalarının yer değiştirilmesi, parça ayrılması, ters dönmesi, koptuğu yere bağlanması şeklindedir. Mikroskopta görülür ve çoğu öldürücüdür.

 

        VARYASYON
        Canlılar arasında görülen çeşitliliğe denir.

Varyasyona neden olan faktörler:

1)      Modifikasyon

2)      Mutasyon

3)      Eşeyli üreme : Mayoz bölünmedeki krossing-over, ayrılmama, döllenme


0