Cevaplar

2012-10-22T16:59:22+03:00

Çünkü Karadeniz 'liler için yazılmıştır onlara hastır ve özeldir..

0
2012-10-22T17:01:01+03:00

Türkü nedir?

Türkü, hece ölçüsüyle yazılmış, sözleri ezgi eşliğinde söylenen Türk halk şiiridir. Kelime anlamı, Türki yani Türk'e ait olan manasındadır.

Türk halk edebiyatı nazım şekli ve türüdür. Ezgisi yönüyle diğer halk şiiri türlerinden ayrılır. Türküler genellikle anonimdir. İsimleri bilinen saz şairlerinin söyledikleri de giderek halka mal olmuş ve bunlar da anonimleşme eğilimine girmiştir.
0