Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T17:13:10+03:00
SÖZCÜKTE ANLAM TEST SORULARI

1.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "ayrıntılı olarak" anlamı vardır?
A)      Tayfalar ikide bir gökyüzüne bakıp konuşuyorlardı.
B)      Bene verilen her işi titizlikle yaparım.
C)      Çocuk, bilgisayar oyunlarından çok hoşlanıyordu.
D)      Bu yöreyi her yönüyle tanısam iyi olur.
E)      Ansiklopediyi ara sıra karıştırıp bir şeyler öğreniyorum.

2.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük, terim değildir?
A)      Rakibini on saniyede tuşladı.
B)      Ömer Seyfettin, şekerden öldü.
C)      Öğretmen bize ilginç sorular yöneltti.
D)      İlk rauntta maçı kazandı.
E)      Bu oyun iki perdeden oluşuyor.

3.    Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili söz, anlamca ötekilerden farklıdır?
A)      Çok çalışıyor; ancak istediği sonuca ulaşamıyordu.
B)      Sizi bekleyeceğiz; yalnız çok gecikmeyin.
C)      Günler geçiyor; lakin ondan bir haber gelmiyordu.
D)      Çocukları sevelim; çünkü onlar geleceğimizdir.
E)      İzne ayrıldım; ne var ki tatile gideceğim yeri belirlemedim.

4.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "şimdi" sözcüğü, "Annen şimdi gelir, ağlama." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)      Olayın bu boyutta olduğunu şimdi duyuyorum.
B)      Çoban, şimdi ağıla doğru gitti.
C)      Şimdi anlarız olayın iç yüzünü.
D)      Doktor Cemal şimdi çıktı, koşarsanız yetişirsiniz.
E)      O parçayı, radyoda şimdi dinledim.

5.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde ikinci cümle, birinci cümlede kullanılandeyimin anlamını içermez?
A)      Gün boyu çenesini bıçak açmadı.
İsteği sonucu alamayışına kendisi de çok şaşırmıştı.
B)      Az çene yormadığımı sen de biliyorsun.
Boşuna konuşup durma, seni dinlemiyor bile.
C)      Bütün gün oturup çene çalmıştı.
İşi gücü, sabahtan akşama kadar gevezelik etmekti.
D)      Siz merak etmeyin, ben onun çenesini kapatırım.
Onu susturursak sorun kalmaz sanıyorum.
E)      Herkes çenesini tutsa kimsenin kalbi kırılmaz.
Akla gelen her şeyi söylemesek çok iyi olur.

6.    Aşağıdaki cümlelerde yer alan altı çizili ikilemeler, anlamsal kuruluşları bakımından ikişerli gruplandırılırsa hangisi dışarıda kalır?
A)      Stadyumun çevresinde tek tük seyirci göze çarpıyordu.
B)      O, hiçbir insan hakkında ileri geri konuşmaz.
C)      Olanları ezile büzüle anlatıyordu.
D)      Sen hiç hatır gönül bilmezsin.
E)      Çamurlu yolda bata çıka ilerliyorduk.

7.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde terim kullanılmamıştır?
A)      Dava için bilirkişi raporu gerekiyor.
B)      Bu oyun tahminime göre üç perdelikti.
C)      Yapım eki almış sözcüğe gövde denir.
D)      Olayı bir de bu açıdan değerlendirin.
E)      Bu cümle, giriş cümlesi olmaya uygun değildir.

8.    "Orta" sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde "Kışın ortasında tayinimiz Erzurum'a çıkıvermişti." cümlesindeki anlamıyla kullanılmıştır?
A)      Yolun ortasında kocaman bir kütük duruyordu.
B)      Doktor Ali Bey orta katta oturuyordu.
C)      Adanın ortasına gelince fırtına başlamıştı.
D)      Konuklarımız hafta ortasında gelebilirler.
E)      Bu sehpayı odanın ortasına koyalım.

9.    Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "büyük" sözcüğü, nicelikbildirmemektedir?
A)      Yaşça büyük olanı, şu siyah ceketliymiş.
B)      Otelin havuzunun büyük oluşuna sevindim.
C)      Büyük yolların yapılması kentin trafiğini rahatlatmıştı.
D)      İnsan, büyük amaçlar edinmelidir kendine.
E)      Şu büyük bina, bizim manzarayı öldürdü.

10.  Aşağıdakilerin hangisinde altı çizili sözcük, genel anlamlıdır?
A)      Köpek, en sadık hayvandır.
B)      Çocuğu ısıran köpek hala bulunamadı.
C)      Köpeğime "Karabaş" adını koydum.
D)      Zavallı köpek sabaha kadar inledi.
E)      Ne kadar da güzel bir köpekmiş bu. 

11.
1.      Arabayı yolun ortasına park etmiş.
2.       Elmayı ortasından bölüp yarısını kardeşime verdi.
3.       Evin sahibi kiracıları kışın ortasında sokağa attı.
4.       Tam tarlanın ortasına geldiklerinde ağanın adamlarını gördüler.
5.       Herkesin ortasında beni küçük düşürmeni istemiyorum.

"orta" sözcüğü, hangilerinde aynı anlamda kullanılmıştır?
A) 1-4          B) 2-4            C) 1-3            D) 3-5            E) 3-4

12.  Aşağıdaki cümlelerin hangisinde altı çizili sözcük gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Amma da kursağına düşkün adammış ha!
B)      Bu toplantıda da sağlıklı çözüm önerene rastlamadım.
C)      Son olaylar, bizi Irak'la savaşın eşiğine getirdi.
D)      Artık hiçbir şey için olumlu düşünemiyorum.
E)      Olayın düğümünü esrarengiz tanık çözecek gibi.

13.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Bu kısır anlayışı terk etmedikçe onunla anlaşamayız.
B)      Onu yakından tanıyınca ne denli dar düşünceli olduğunu anladım.
C)      Ancak iki adım atabildi, yığıldı kaldı.
D)      Çocukta en derin etkiyi bırakan öğretmenleridir.
E)      İnsan içini inceltmedikçe, dışını inceltemez.

14.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Artık keskin soğuklar da başlamıştı, romatizmadan her yanı ağrıyordu.
B)      Türk şiirinde en kapsamlı yeniliği Orhan Veli kuşağı gerçekleştirdi.
C)      Onun ne dolaplar çevirdiğini hiç kimse anlayamaz.
D)      Sen de tam burun yapacak zamanı buldun ha!
E)      Hazirandı, buğday başakları sararmaya başlamıştı.

15.  Aşağıdaki altı çizili sözcüklerden hangisi gerçek anlamda kullanılmıştır?
A)      Onun için kara gün dostudur, derler.
B)      Okul yıllarında ateşli edebiyat söyleşileri yapardık.
C)      Karanlığın yavaş yavaş kaybolduğu saatlerdi; yapayalnızdım.
D)      Önümüzde uzanan yeşillik denizini yara yara ilerliyoruz.
E)      Hayallerinin gerçekleşmesi için hiçbir umut ışığı kalmamıştı.

 

 

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T17:13:20+03:00

Canlı" kelimesi, aşağıdaki cümlelerin hangi­sinde "O zamanlar Ankara sokakları, şimdiki gibi kalabalık ve canlı değildi." cümlesindeki anla­mıyla kullanılmıştır?

A) Bu kadar çarpıcı ve canlı renklerden hoşlan­mıyorum.

B) Onun kadar canlı, hayat dolu bir insan az bu­lunur.

C) Çevrede bir tek canlı varlık yok gibiydi.

D) Tablodaki balıklar canlı gibi görünüyordu.

E) O, bu küçük kentte canlı bir tarih ve anıt gi­biydi.

 

 

2. "Onun, söyleyecek sözü olan bir yazar olduğu kuşkusuz." cümlesindeki "söyleyecek sözü olmak" ne demektir?

A) Düşündüklerini çekinmeden söyleyebilmek

B) Bir konu üzerinde uzun uzun konuşabilmek

C) Kendisini meslektaşlarına kabul ettirmiş ol­mak

D) Geniş kültür sahibi bir kişi olmak

E) Okurlarına iletilecek bir mesajı olmak

 

 

3. "Yazmak" kelimesi aşağıdakilerden hangisinde "Yaşına göre, basit ama çok güzel şiirler yazıyor­muş." cümlesindekiyle aynı anlamda kul­lanılmıştır?

A) Emekli olduktan sonra anılarını yazacakmış diyorlar.

B) Kader onun yazısını böyle yazmış.

C) Elektrik sayacı bu ay çok yazmış, bozuk ga­liba.

D)Okulda, folklor kurslarına yazmışlar ama git­mek istemiyor.

E) Kırmızı ışıkta geçtiği için bin lira ceza yaz­mışlar.

 

 

4Aşağıdaki cümlelerin hangisinde "kadar" keli­mesi "ölçüsünde, derecesinde" anlamına gel­mektedir?

A) Konferansa yüz kadar öğrenci gelmişti.

B) Dün gece sabaha kadar uyumamış.

C) On beş yaşına kadar Ankara'da oturmuş.

D)Anlatılanlardan ben de filmi görmüş kadar oldum.

E) Bu yaşta, onun kadar kuvvetli çocuk görme­dim.

 

 

5. "Gülmece öğesini, belli bir oranda şiirimin hamu­runa katarım; şiirime güleçlik kazandırmak için. Hani acı ilaçlara birazcık şeker katarlar ya, içimi kolay olsun diye, onun gibi. Amaç, boşu boşuna güldürüp eğlendirmek değil, gerçekliğin içimini, al­gılanmasını kolaylaştırmak. Bu katkıları iyi oranlayamadınız mı emeğiniz boşa gider. Kelimelere ip atlatmaktan öte bir şey yapmamış olursunuz."

Parçada geçen, "kelimelere ip atlatmak" sözüyle anlatılmak istenen, aşağıdakilerden hangisi olabilir?

A) Şiirin duygu yükünü artırmak

B) Söz oyunları yapmak

C) Anlaşılmayı zorlaştırmak

D) Anlatımı renklendirip zenginleştirmek

E) Şiirin etki alanını genişletmek
*ÖYS 'de çıkmış sorular :D  

1 5 1