Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T18:07:14+03:00

Soru 1 X ve Y nin oluşturduğu Ibileşik XY IIbileşik X2Yn dirAynı miktar X ile birleşen Ibileşikteki Y miktarının IIbileşikteki Y miktarına oranı ½ dirIIbileşiğin formülü nedir?
A) X2Y2
B) X4Y4
C) X2Y4
D) XY2
E) X4Y2
Soru 2 X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikte Ibileşik XY4 IIbileşik X3Y4 türIIbileşiğin kütlece %10\'u Y olduğuna göre Ibileşiğin kütlece % kaçı X\'tir?
A) % 75 X
B) % 25 X
C) % 90 X
D) % 60 X
E) % 50 X
Soru 3 Azot ve oksijen oluşturduğu iki bileşikten;
I 7 gr N 16 gr O
II 14 gr N 24 gr O ile birleşmiştir
IIbileşik N2O3 ise Ibileşiğin formülü nedir?
A) NO3
B) NO
C) NO2
D) N2O
E) N3O
Soru 4 X ve Y\'nin oluşturduğu iki bileşikten Isinde kütlece % 25 Y bulunuyorII sinde ise 4 gr X ile 1 gr Y bileşiyorX ve Y nin
Kütleleri arasında katlı oran kaçtır?
A) B) C)
D) E) 1
Soru 5 I-NO2 II-N2O III-N2O3 IV-N2O4
Yukarıdaki bileşiklerden oksijenin sabit kütlesi ile birleşen azot kütlesi en büyük olan hangisidir?
A) N2O3
B) NO2
C) N2O
D) N2O4
E) NO
Soru 6 I C2H4 C5H10
II PbO2 Pb3O4
III NO2 N2O4
IV CaO Al2O3
Yukarıdaki bileşik çitlerinden hangisi veya hangileri katlı oranlar kanununa uyar?
A) I
B) II
C) III
D) IV
E) I ve II
Soru 7 X ve Y elementlerinin oluşturduğu iki bileşikten, Ibileşikte %20 X, IIbileşikte %50 X vardır I bileşik XY4 ise, II bileşiğin formülü nedir?
A) X2Y
B) XY2
C) XY3
D) XY
E) X2Y2

 
1 5 1