Cevaplar

2012-10-22T18:12:50+03:00

Aslında bu ödev deil herkes için bir duyuru bir söyleyiş arkadaşlar 8. sınıfa kadar tüm çalışma kitaplarının cevabını www.ödevvakti.net adresinden bulabilirsiniz NOT: CEVAP YAZMAYIN SİLERİM.

0
2012-10-22T18:23:26+03:00

SIVILARIN KALDIRMA KUVVETĐ 

Sıvı içerisine kısmen veya tamamen batan cisimler sıvı 
tarafından yukarı doğru itilirler. Bu itme kuvveti, sıvıların 
cisimlere uyguladığı kaldırma kuvvetidir. 
Sıvıya batırılan bir tahta parçası yukarı çıkmak ister. Tahta 
parçasının tamamını batacak şekilde sıvı içinde tutabilmek 
için üstten bir kuvvet uygulamak gerekir. 
Cismi yukarı çıkmaya zorlayan kaldırma kuvveti, cisim 
tarafından yeri değiştirilen sıvının ağırlığına eşittir. Yeri 
değişen sıvının hacmi, cismin batan kısmının hacmine eşit 
olduğundan, kaldırma kuvveti. 
Fkal = Vb . ρsıvı = Vb.ds.g 
G V . V d. g. = c ρsııv = c c
Fk = G
V d. g. V d. g.
b s = c c
Vb d.
s = Vc d.
c
bağıntısı ile hesaplanır. Burada ρsıvı = d . g ‘dir. Yani sıvının 
özağırlığı, sıvının özkütlesi ile çekim ivmesinin çarpımına 
eşittir. 
Sıvı içindeki serbest cisimlere ağırlık kuvveti ile kaldırma 
kuvveti etki eder. Bu iki kuvvet düşey doğrultuda ve zıt 
yönlü kuvvetlerdir. Cisimlerin sıvı içinde batmaları veya 
yüzmeleri yani sıvıdaki durumları bu iki kuvvetin 
büyüklüğüne bağlıdır. 
Özellikler: 
a) Kaldırma kuvveti, sıvının özkütlesine, cismin batan 
hacmine ve yerçekim ivmesine bağlıdır. 
b) Kaldırma kuvveti cismin sıvı 
içindeki derinliğine bağlı 
değildir. 
Fk
1 = Fk
2
c) Kaldırma kuvveti sıvının miktarına bağlı değildir. 
Fk
1 = Fk
2
d) Kaldırma kuvveti cismin 
şekline bağlı değildir. 

Fk
1 = Fk
2
Yüzen Cisimler: 
Sıvıya bırakılan bir cismin hacminin bir kısmı sıvı dışında 
kalacak şekilde dengede kalıyorsa bu cisme yüzen cisim 
denir. Cismin yüzebilmesi için özkütlesi sıvının 
özkütlesinden küçük (dcisim dS) cisimler 
sıvıya bırakıldığında bir engelle karşılaşıncaya kadar yoluna 
devam ederler. Bu tür cisimlere batan cisimler denir. 
Batan cisimlerin ağırlık kuvveti 
cisme etki eden kaldırma 
kuvvetinden daha büyüktür. 
k
c s
G F
d d
>
>
TAŞIRMA KAPLARI 
I. Sıvının özkütlesinden küçük olan bir cisim taşırma 
kabına bırakılırsa yüzer.

0