Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T18:16:37+03:00

omurlik bel bölgesinde bulunur kuyruk sokumuna kadardır omurgada yer alır

0
2012-10-22T18:23:15+03:00

MEDULLA SPİNALİS (OMURİLİK)

Vertebral kanal içinde oksiputtan ya da atlasın üst kenarında foramen magnum seviyesinden, L1 vertebra alt kenarına kadar uzanan bir sinir sistemi parçasıdır. Uzunluğu yaklaşık olarak erkeklerde 45cm, kadınlarda 42cm’dir. Servikal, torasik ve lomber olmak üzere 3 bölgeye ayrılır.

Omurilik 2 yerde genişleme yapar. Bunlardan birincisi brakial pleksusun çıktığı aşağı servikal bölgedir. Buradaki genişlik C3 ile T2 arasında olup C5-6 düzeyinde maksimumdur. İkincisi lomber pleksusun çıktığı T10-12 arasıdır.

Omurilik yukarıdaki medulla oblangata ile devam eder. Aşağıda ise lomber bölgede yaptığı genişlemeden sonra aşağı doğru incelerek uzanır ve koni şeklini alır. Buna "conus medullaris" adı verilir. Konus medullaris L1 vertebra alt sınırında biter. Bundan sonra ince iplik şeklinde Filum Terminale denilen bölüm başlar ve koksiks kemiğinin arka yüzüne kadar devam eder. Filum terminale sinir elemanları az olan bir doku artığı yapısındadır.

Omurilik enine kesitte önden arkaya basık bir silindir şeklinde görülür. Ortada H şeklinde gri madde ve bunu çevreleyen beyaz madde vardır.

0