Cevaplar

2012-10-22T18:36:29+03:00

 

Görevli Bayan Üye  Cevap: Toplumsal barışın sağlanmasında ve insanların üzerine düşen görevler nelerdir Hz Muhammed (sav) Toplumsal Barış Ve Huzuru Nasıl Sağlamıştır? 

Peygamber Efendimiz Mekke'den Medine'ye hicret ettikten sonra, çok farklı insan topluluklarıyla karşılaşmıştır O dönemde, Medine'de büyük bir etkinliğe sahip olan Yahudiler, çeşitli Hıristiyan toplulukları ve o güne kadar İslam'a girmemiş, eski dini anlayışlarını sürdüren müşrikler bir arada yaşamaktaydı Hz Muhammed böyle bir ortamda, toplumsal birliği ve barışı sağlamak amacıyla Medine'deki kozmopolit yapıyı çeşitli sosyal sözleşmelerle kaynaştırmış, yüzden fazla topluluk ile bazen mektupla bazen de bizzat kendisi konuşarak çeşitli anlaşmalar yapmış, onlarla uzlaşmaya varmıştır (TW Arnold, İngiliz misyoner araştırmacı) Peygamberimizin kurduğu bu toplumsal birliğin önemini şu şekilde ifade etmektedir:

"Önceleri tek bir emire kesinlikle itaat etmemiş olan o Arabistan, birdenbire siyasi bir birlik haline geliverdi ve o mutlak amire kendisini teslim etti Yüz kadar küçük sosyal gruptan meydana gelmiş olan ve sürekli olarak birbirleriyle karşılıklı düşmanlıklarda bulunan küçük-büyük nice kabilelerden, Hz Muhammed(sav) bir birlik meydana getirdi"

Nitekim Peygamber Efendimiz, Mekke'yi fethettikten sonra, daha önce Müslümanlara işkence eden müşrikleri dahi serbest bırakmış, onlara büyük bir hoşgörü göstermiştir Hz Muhammed'in(sav) gösterdiği bu üstün ahlak, daha önce Arap toplumunda benzerine hiç rastlanmamış bir durumdu ve insanlar arasında takdirle karşılanmaktaydı
8 3 8
En İyi Cevap!
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T18:39:00+03:00

toplumsal barışın sağlanmasında biz insanların birinci vazifesi karşılıklı saygı ve sevgidir.barış içinde yaşama mutluluğa ve huzura acılan kapıdır bu kapının ardında topluma verilen değer görülür ve özenilerek benimsenir.Bu insaların toplum içinde sosyallik bakımından zenginlik katar.insanın özverisini arttırır başaralı ve gayretli olmasını sağlar.kısaca biza şnsanların elinde olan toplumsal barış insanlık için büyük önem taşır ve bizler için cok fazla faydalıdır. 

12 4 12