Cevaplar

En İyi Cevap!
2012-10-22T18:36:50+03:00

Örnekler:

fast - hızlı - faster - daha hızlı easy - kolay - easier - daha kolay slow - yavaş - slower - daha yavaş strong - güçlü - stronger - daha güçlü dirty - kirli - dirtier - daha kirli small - ufak - smaller - daha ufak bad - kötü - worse - daha kötü happy - mutlu - happier - daha mutlu cold - soğuk - colder - daha soğuk fat - şişman - fatter - daha şişman thin - ince - thinner - daha ince nice - hoş - nicer - daha hoş heavy - ağır - heavier - daha ağır old - eski - older - daha eski big - büyük - bigger - daha büyük angry - kızgın - angrier - daha kızgın long - uzun - longer - daha uzun good - iyi - better - daha iyi clean - temiz - cleaner - daha temiz short - kısa - shorter - daha kısa
1 5 1
2012-10-22T18:45:37+03:00

Örnekler:

fast - hızlı - faster - daha hızlı easy - kolay - easier - daha kolay slow - yavaş - slower - daha yavaş strong - güçlü - stronger - daha güçlü dirty - kirli - dirtier - daha kirli small - ufak - smaller - daha ufak bad - kötü - worse - daha kötü happy - mutlu - happier - daha mutlu cold - soğuk - colder - daha soğuk fat - şişman - fatter - daha şişman thin - ince - thinner - daha ince nice - hoş - nicer - daha hoş heavy - ağır - heavier - daha ağır old - eski - older - daha eski big - büyük - bigger - daha büyük angry - kızgın - angrier - daha kızgın long - uzun - longer - daha uzun good - iyi - better - daha iyi clean - temiz - cleaner - daha temiz short - kısa - shorter - daha kısa

İngilizcede iki nesneyi birbiriyle herhangi bir özelliğine göre karşılaştırırken, sıfata –er ekleriz ve “than” kullanırız.

English is easier than Japanese.

İngilizce Japoncadan daha kolaydır.

 

Karen is shorter than her twelve-year-old son.

Karen 12 yaşındaki oğlundan daha kısadır.

 

My suitcase is heavier than your suitcase.

Benim bavulum seninkinden daha ağır.

 

Wool is warmer than cotton.

Yün pamuktan daha sıcaktır.

 

Trains are faster than buses.

Trenler otobüslerden daha hızlıdır.

 

The Empire State building is taller than the Statue of Liberty.

The Empire State binası özgürlük heykelinden daha uzundur.

 

My father is older than my mother.

Babam annemden daha yaşlıdır.

 

Boats are slower than planes.

Botlar uçaklardan daha yavaşdır.

 

The Mississippi is longer than the Nile.

Mississippi Nile’den daha uzundur.

 

The Atlantic is colder than the Mediterranean.

Atlantik Akdenizden daha soğuktur.

 
1 1 1