Cevaplar

2012-09-23T19:20:47+03:00

İnsanların biyolojik olduğu kadar, sosyal bakımdan da yani ihtiyaçları, gelirleri, yaşayışları, giyinişleri, çalışma ve istirahat saatleri, örf ve adetleri vb. açılardan da birbirlerinden farklı yönleri bulunmaktadır. Dolayısıyla tarihin bütün devirlerinde insanlar arasında tabakalaşmanın varlığı bilinmektedir. Sosyal tabakalaşma terimi belirli bir nüfusun hiyerarşik olarak sosyal manada üst üste gelen sınıflar halinde farklılaşması ve genel olarak otorite, prestij, statü ve güç gibi çeşitli değişkenlere göre nüfusun farklılaşmasının hiyerarşik sıralanması anlamında kullanılmaktadır. Tarih boyunca görülen sosyal tabakalaşma çeşitleri şu başlıklar altında toplanabilir:

İlkel toplumlarda görülen yaygın köleliğin doğurduğu tabakalaşma. Ortaçağ Avrupa’sında geniş toprak mülkiyetine dayanan feodal sistem. Kast sistemi. Statü tabakalaşmasının doğurduğu sosyal sınıflar.
0
2012-09-23T19:21:01+03:00

19. Yüzyılda Osmanlı Devleti ve Yaşanan Gelişmeler - 19.Yüzyılda Osmanlı'nın Durumu - XIX. Yüzyılda Yaşanan Gelişmeler - 19.Yüzyılda Osmanlı Devleti 19. yüzyılda Osmanlı Devleti hızla dağılmaya ve beraberinde parçalanmaya başladı. Bunda Fransız İhtilali'nin sonuçları, Sanayi İnkılâbı ve kapitülasyonlar gibi Osmanlı devletini derinden sarsan nedenler etkili oldu.Avrupa tarafından Osmanlıya yakıştırılan "Hasta Adam" benzetmesi yine bu dönemlere ait bir yakıştırma olarak ortaya çıkmıştır. 

0