Cevaplar

  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T18:56:42+03:00


Yaşambiçimi olarak benimsemektir. " Batı dillerinde cumhuriyetin Karşılığı imkb, ulusun kendisini yönetmesidir.DETAYLI açıklamamız gerekirse; Cumhuriyetçilik Devlet yönetiminde cumhuriyetin bulunması demektir. Cumhuriyet Adlı Yönetim biçiminin yönetime egemen kılınmasını; Devlet iktidarının ve yönetiminin kişilerin,


ailelerin, Grupların tekeline bırakılmamasını; vatandaşların yönetime blank BIR biçimde katılmasının sağlanmasını amaçlayan anlayisa "cumhuriyetçilik" . denilmektedir Arapça halk demek Olan "cumhur" kelimesinden gerçekleşmemiş.Ayşe bakımdan,

halk. Yönetim kelimelerinin BİR Araya geldiği "demos" ve "kritos", Yani Demokrasi sözcüğünün Eş anlamlısı Kabil edilebilir ettik ; Atatürk, Cumhuriyet for "

Türk milletinin Karakter ve adetlerine en UygunOlan Hide " ifadesini kullanmıştır. Atatürk'e Gore "

Türk milletinin tabiatına ve geleneklerine en UygunOlan Yönetim, cumhuriyet yönetimidir ". atatürk, demokrasinin osmanlı saltanatı Içinde yeşeremediğini açıkça görmüştür. Demokrasi ancak cumhuriyetle kökleşip gelişebilirdi. bunun içindir ki,türkinkılâbının Baş İlkeleri arasında cumhuriyetçilik sayılmıştır. milletin He Yönetimi Olan cumhuriyete içten bağlılık, yücelme yolunu aşmanın Baş şartıdır. Mustafa Kemal'e Gore "

Yeni Türkiye Devleti "Bir halkdevletiydi. Oysa geçmişteki Devlet, Bir "Kisi devleti" sala. Atatürk'ün Cumhuriyet rejiminden ne anladığını imkb soyle anlatıyordu: . yaşını doldururken demokrasinin BÜTÜN gereklerini tarihinde "Cumhuriyet rejimi demek, Demokrasi sistemi 'Ile Devlet şekli demektir Biz CUMHURĠYETĠ kurduk, sırası geldikçe uygulamaya koymalıdır ... Milli egemenlik esasına Dayanan memleketlerde siyasi


partilerinvar olmasi tabiidir. Türkiye Cumhuriyeti'nde de birbirini denetleyenpartilerindoğacağına Şüphe yoktur. " 

Cumhuriyet zaman aralığı 1923 yılından itibaren anayasaya eklenmiştir ve anayasanın BİRİNCİ maddesidir. Anayasanın İkinci Öğretim maddesinde de cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir. Buna Gore, Türkiye Cumhuriyeti, human haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, Demokratik, laik, nedir sosyal BIR Hukuk devletidir. Atatürk Demokratik cumhuriyeti benimsemiştir. Bununla ilgili olarak "Demokrasinin Tam ve en belirgin şekli cumhuriyettir" demistir. Ayni zamanda Atatürk, cumhuriyeti

Türk gençliğine EMANET ederek ülkenin Spor Şube Müdürlüğü Sürekli yenileşme çağdaşlaşma Içinde olmasina çalışmıştır ettik.

Cumhuriyetçiliğin Özellikleri


- Halkin He kendisini yönetmesi ilkesine DAYANIR. 
- Çok ve partili sistemi 'öngörür. 
-TürkInkilabinin Siyasal görünüsüdür. 
- Cumhuriyet yönetimlerinin temeli seçimdir. 
- Egemenligin Halka AIT oldugu tek Yönetim biçimidir. 
- Cumhuriyet rejiminde yasalari koyacak kisiler, Yani Meclis yorumsuz Ile belirlenir. 
-. Sınıf ve cins ayrimi olmaksizin herkesin yönetime katildigi Yönetim biçimidir Kisaca Halkin He kendisini yönetebildigi, ve egemenligin ulusa AIT oldugu ve herkesin esit haklara Sahip özgürce haklarini kullandigi Yönetim biçimidir.

0
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T18:56:45+03:00

Cumhuriyetçiliğin kelime anlamı : “Yönetim biçimi olarak millet egemenliğine dayalı, cumhuriyet rejimini öngörmek ve bunu bir yaşam biçimi olarak benimsemektir.“ Batı dillerinde Cumhuriyetin karşılığı ise, ulusun kendi kendisini yönetmesi olarak bilinmektedir.

Atatürk, Cumhuriyet için; “Türk milletinin karakter ve adetlerine en uygun olan idare” ifadesini kullanmıştır.

Türk devrim sürecinde 29 Ekim 1923 Cumhuriyetin ilanı olmuştur.

Cumhuriyet yönetimi 1923 yılından itibaren anayasaya eklenmiştir ve anayasanın birinci maddesidir. Anayasanın ikinci maddesinde de Cumhuriyetin nitelikleri belirtilmiştir. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti, insan haklarına saygılı, Atatürk milliyetçiliğine bağlı, demokratik, laik, sosyal bir hukuk devletidir.

Atatürk demokratik cumhuriyeti benimsemiştir. Bununla ilgili olarak “Demokrasinin tam ve en belirgin şekli cumhuriyettir” demiştir. Aynı zamanda Atatürk, Cumhuriyeti Türk gençliğine emanet ederek ülkenin sürekli yenileşme ve çağdaşlaşma içinde olmasına çalışmıştır.

 
1 5 1