Cevaplar

2012-10-22T19:02:27+03:00

İyonik bağ, zıt ve eş yüklü iyonlar arasındaki elektrostatik kuvvetlere dayanan bir kimyasal bağ türüdür.
En dıştaki elektron kabukları tamamen dolu olan atomlar oldukça kararlı durumdadırlar, başka atomlarla bileşik oluşturma eğilimi göstermezler. Sadece soy gazların en dış elektron kabukları tamamen doludur, diğer tüm elementlerin dış kabuklarında eksik elektron bulunmaktadır. Oysa atom, tüm elektron kabuklarının dolu olması yönelimindedir ve eğer dolu değilse bunu sağlamaya yönelecektir. Bu konumda atomun başına iki farklı olay gelebilir, dış kabuktaki elektronlardan kurtularak zaten dolu olan bir alttaki kabuğu son kabuk haline getirmek ya da dış kabuğu dışarıdan elektron alarak tamamlamak.Kaynak: http://www.msxlabs.org/forum/soru-cevap/320346-iyonik-bag-ve-kovalent-bag-nedir.html#ixzz2A2og7FvS

7 3 7
  • Eodev Kullanıcısı
2012-10-22T19:02:37+03:00

 

iyonik bağ nedir ne demektir örnekleri açıklamaları anlatımı ile ilgili bilgiler burada melekler
Lisede kimya derslerinin belki de en kolay konularından biri kimyasal bağlardır melekler  Fen derslerinin sevilmesinde öğretmenlerin rolünün de çok büyük olduğunu unutmamak lazım tabi.Çünkü fen derslerinin dikkatli ve özendirici bir anlatım gerektirdiğini düşünüyorum.Özellikle de laboratuvar deneyleri öğrencilere birebir gösterilmeli.Elbette ki tüm dersler için aynı şey geçerli ancak fen dersleri hayli zor ve sevilmezse sıkıcı  Şimdi gelelim kimyasal bağ çeşitlerinden iyonik bağ

İyonik bağı açıklamadan evvel kimyasal bağın ne olduğunu hatırlayalım.Kimyasal bağ, çekirdekteki atomları bir arada tutan kuvvettir. İki ya da daha fazla atom arasında elektron alışverişi veya ortak kullanımı ile kimyasal bağlar oluşmaktadır.

Farklı yüklü iyonların ( + ve – yüklü taneciklerin) elektriksel çekim kuvvetlerinden ortaya çıkan bağ türü de iyonik bağlardır.Metaller ile ametaller arasında gerçekleşir ve metallerin elektron vermesi, ametallerin ise elektron almasıyla oluşur.

İyonik bağı yapan atomlardan elektron veren (+) yüklü, elektron alan (–) yüklü iyon olur ve zıt çekim kuvveti iyonları bir kristal içinde tutar. Bu kuvvetli çekim iyonik bağlı bileşikleri ayrıştırmayı zorlaştırır. Atomlardan biri ,elektron kaybedip pozitif yüklü iyona dönüşürken,diğer atom elektron kazanıp negatif yüklü iyonu oluşturur. Son durumda kaybedilen ve kazanılan elektron sayıları eşit olmaktadır.

Atomlardan elektron kaybı sonucu oluşan pozitif (+) iyonlara katyon; elektron kazanarak oluşan negatif (-) iyonlara ise anyon denilmektedir.

İyonik bileşikler kristal yapıdadırlar ve oda sıcaklığında katı halde bulunurlar. Katı halleri elektriği iletmezken, sulu çözeltileri ve sıvı halleri elektirik akımını iletir. İyonlaşma enerjisi düşük elementler ile elektron ilgisi yüksek elementler arasında en kararlı bileşikler oluşur.

İyonik bağlı bileşiklere örnekler;

NaCl, MgS, BaCl2, NaOH, NH4NO2, FeO, KCl , FeS , MgF2 , K2S , LiF , NaF , KF ...  
8 4 8