Cevaplar

2014-08-16T13:54:35+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
İlk Türk - İslami Eseler:

 \alpha ) Divan-ı Hikmet: 
Tasavvuf kavramını taşıyan bir eserdir. Ahmed Yesevi tarafından yazılmıştır.

 \alpha ) Kutadgu Bilig:
Didaktik (öğretici) bir nitelik taşıyan eserdir. Mutluluk ile ilgili bilgiler taşımaktadır. Ayrıca Türkler'in İslamiyet'in kabulünden sonra yazılan ilk eserdir. Mesnevi tarzında yazılmıştır. Karahanlılar zamanında, Yusuf Has Hacib tarafından yazılan bu eser siyasetnamenin ilk örneğidir.

 \alpha ) Divanü Lügat-İt-Türk:
Türkçe'nin bilinen en eski sözlüğüdür. Bu sözlük ile Araplara Türkçeyi öğretmek amaçlanmıştır. Karahanlılar döneminde yazılan bu eser, Kaşgarlı Mahmut tarafından oluşturulmuştur.

 \alpha ) Atabetü'l - Hakayık:
Türkçe'miz ile "Gerçeklerin eşiği" anlamını taşıyan bu eser Bilim ile ilgili bilgiler yer almaktadır. Türkçe yazılan bu eser Edip Ahmet Yükneki tarafından yazılmıştır.


3 3 3