Cevaplar

2016-06-16T13:49:08+03:00

ONAYLANMIŞ CEVAP

×
Uzmanlar tarafından teker teker incelenmiş onaylı cevaplar, doğru ve güvenilir bilgileri içermektedir. Eodev içerisinde moderatörler tarafından kontrol edilmiş milyonlarca kaliteli cevap vardır ancak onaylanmış cevaplar mükemmel ötesidir.
     Yapım eki = Kelime kök veya gövdesine getirilerek kelimenin yeni bir anlam kazanmasını sağlayan ektir. 

     Çekim eki = 
Kelimelerin kök ve gövdesine getirilerek kelimelerin yapısını değiştirmeden kelimelere çoğulluk gibi anlamlar kazandıran ektir. 

örnekler : 

>>   göz-lük (yapım eki) - ler (çekim eki) = gözlükler
>>   kulak-lık (yapım eki) - lar (çekim eki) = kulaklıklar
>>   ağaç-lık (yapım eki) - da (çekim eki) = ağaçlıkda
>>   şehir-li (yapım eki) - ler (çekim eki) = şehirliler
>>   köy-lü (yapım eki) - ler (çekim eki) = köylüler
>>   su-sa (yapım eki) - dılar (çekim eki) = susadılar 
>>   gül-ümse (yapım eki) - diler (çekim eki) = gülümsediler   
>>   sev-il (yapım eki) - lir (çekim eki) = sevilir 
>>   belir-ti 
(yapım eki) - ler (çekim eki) = belirtiler
>>   sat-ıcı 
(yapım eki) - ydı (çekim eki) = satıcıydı
>>   sokak-ta 
(yapım eki) - ydı (çekim eki) = sokaktaydı
>>   eğlen-ce 
(yapım eki) - liydi (çekim eki) = eğlenceliydi
>>   yor-gun 
(yapım eki) - du (çekim eki) = yorgundu
>>   sev-imli 
(yapım eki) - ydi (çekim eki) = sevimliydi 
>>   tat-lı 
(yapım eki) - ydı (çekim eki) = tatlıydı
>>   tuz-lu 
(yapım eki) - ydu (çekim eki) = tuzluydu
>>   bil-gili 
(yapım eki) - ydi (çekim eki) = bilgiliydi
>>   giy-ecek 
(yapım eki)-ler (çekim eki) = giyecekler
>>   hay-kır 
(yapım eki) - dı (çekim eki) = haykırdı
>>   cıvıl-tı (yapım eki) - lıydı (çekim eki) = cıvıltılıydı
47 4 47