Cevaplar

2012-10-22T19:40:48+03:00
Biyosensörlerde biyokomponent olarak enzimler yanında doku kültürleri ,mikroorganizmalar organeller antikorlar ve nükleik asitler de kullanılabilmekte olupölçüm tekni ğ ine göre amperometrik , potensiyometrik , termal , piezoelektrik , akustik veyaoptik sensörler olarak adlandırılırlar.Biyosensörlerin yüksek spesifiklik yanında ; renkli ve bulanık çözeltilerde geni ş birkonsantrasyon aralı ğ ında do ğ rudan ölçüme olanak sa ğ lamak gibi üstünlükleri vardır.Fakat reseptör olarak adlandırılan biyokomponentlerin pH sıcaklık iyon ş iddeti gibiortam ko ş ullarından etkilenmesi biyosensörün kullanım ömrünü kısalttı ğ ından bir dezavantajdır.
1 1 1